Sơ đồ vị trí

Cơ sở 1

 

Địa chỉ: 80 Trương Công Đinh, Phường 3, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 064 3533114 (đào tạo - tuyển sinh)  - 3532222 (các phòng khoa)- Fax: 84-64-3532233

 

Cơ sở 2

Địa chỉ: 01 Trương Văn Bang, Phường 7, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 84-64-3532225

 

Cơ sở 3

Địa chỉ: 951 Bình Giã, TP.Vũng Tàu