Quy chế đào tạo
 • Quyết định - Quy định công tác cố vấn học tập Tải xuống
 • Quy định điều kiện trình độ ngoại ngữ bảo vệ luận văn thạc sĩ các ngành không chuyên ngữ Tải xuống
 • Quy định về đề cương luận văn trình độ thạc sĩ Tải xuống
 • Quy định 657-Đào tạo tín chỉ-2012 Tải xuống
 • Quyết định - Quy định đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu 2015 Tải xuống
 • Thông tư 08 - Sửa đổi bổ sung Quy định đào tạo liên thông CĐ, ĐH 2012 Tải xuống
 • Quy định về việc xử lý nộp học phí trễ hạn 2013 Tải xuống
 • Quy định về ban cán sự lớp 2013 Tải xuống
 • Quy định xác minh đối chiếu hồ sơ HSSV 2015 Tải xuống
 • Quy định 06 - Đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 2008 Tải xuống
 • Quy định về công tác thực tập Tải xuống
 • Quy định đánh giá kết quả rèn luyện HSSV Tải xuống
 • Quy định về công tác tốt nghiệp Tải xuống
 • Mẫu đề cương chi tiết niên chế ĐH-CD Tải xuống