Phòng Khoa học và Chuyển giao công nghệ
Phòng Khoa học và chuyển giao công nghệ được thành lập theo Quyết định số 598/QĐ-ĐHBRVT ngày 29/8/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
 

Phó Trưởng phòng
ThS. Vũ Văn Đông

Chuyên viên
ThS. Phan Thị Hương
Giang

Chức năng nhiệm vụ

- Phòng Khoa học và chuyển giao công nghệ có chức năng tham mưu cho lãnh đạo nhà trường về kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, xuất bản tài liêu của Ttrường.
- Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng công nghệ và công tác sở hữu trí tuệ và bản quyền của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên, bao gồm: tổ chức đăng ký; tổ chức thẩm định và phê duyệt; theo dõi việc triển khai thực hiện và nghiệm thu đề tài.
- Làm Thư ký của Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp trường; theo dõi hoạt động của các Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa.
- Tổ chức hội thảo và hội nghị khoa học, tham mưu cho lãnh đạo Trường cử cán bộ, giảng viên tham dự các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.
- Theo dõi việc đảm bảo chất lượng triển khai áp dụng và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008
- Tổ chức thẩm định các chương trình đào tạo.
- Tổ chức công tác xuất bản.

 

Tin nổi bật

THỐNG KÊ

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 18567