Danh mục NCKH của sinh viên

NCKH của sinh viên đang thực hiện

12

Nghiên cứu, thiết kế, thi công tủ chuyển đổi nguồn điện (Aotomatic Tranfer Switches: AST)
SV: Lê Bạch - CD14DD, Trần Đình Được - CD14DD - Khoa: Điện-điện tử
HD: TS Lê Ngọc Trân

11

Nghiên cứu xây dựng phần mềm bản đồ trên thiết bị di động cho khu du lịch Hồ Mây - Vũng Tàu
SV: Phan Thành Thắng - DH14LT - Khoa: CNTT
HD: TS Nguyễn Thị Minh Nương

10

Nghiên cứu một số mô hình khởi nghiệp sáng tạo của Nhật Bản và bài học kinh nghiệm cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu
SV: Nguyễn Trường An - DH14N1 - Khoa: Đông phương
HD: ThS Lâm Ngọc Như Trúc

9

Nghiên cứu thói quen du lịch của người Nhật và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến du khách người Nhật Bản
SV: Nguyễn Thị Mỹ Linh - DH14N1 - Khoa: Đông phương
HD: ThS Lâm Ngọc Như Trúc

8

Nghiên cứu đề xuất các mô hình hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu từ nghiên cứu kinh nghiệm thực tế Nhật Bản
SV: Nguyễn Thị Trang - DH14N1 - Khoa: Đông phương
HD: ThS Lâm Ngọc Như Trúc

7

Ảnh hưởng của những trở ngại trong tiếp cận tài chính và luật pháp đến tăng trưởng của doanh nghiệp
SV: Nguyễn Ngọc Đan Thu - DH14D2, Nguyễn Thị Nguyệt - DH14DN, Đặng Quốc An - DH14DN - Khoa: Kinh tế
HD: ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo

6

Trích ly Arecolin từ hạt cau ứng dụng diệt sán cho tôm Crayfish
SV: Vũ Tiến Triển - DH13HD - Khoa: HH&CNTP
HD: TS Phùng Thị Mỹ

5

Nghiên cứu điều chế chất keo tụ PAC (Polyaluminium Chloride) từ nguồn nhôm phế liệu ứng dụng trong xử lý nước thải công nghiệp
SV: Hoàng Anh Vũ - DH13HD - Khoa: HH&CNTP
HD: ThS Nguyễn Quang Thái

4

Khảo sát chất lượng nước xung quanh bè nuôi thủy hải sản trên sông Chà Và theo mùa trong năm
SV: Mao Đức Huy - DH14CM - Khoa: HH&CNTP
HD: TS Nguyễn Thị Tuyết

3

Nghiên cứu sử dụng Diatomite Phú Yên chế tạo vật liệu gốm lọc nước và ứng dụng xử lý nước nhiễm phèn tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
SV: Trần Văn Tiến - DH13HD - Khoa: HH&CNTP
HD: ThS Nguyễn Quang Thái

2

Nghiên cứu quy trình sản xuất nước uống lên men từ thịt quả điều Anacardium occidentalo
SV: Ngô Quang Hoan - DH14HD - Khoa: HH&CNTP
HD: TS Đặng Thu Thủy

1

Bước đầu đánh giá diễn biến tài nguyên và môi trường nước tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
SV: Trần Phương Nam, Huỳnh Công Vĩnh, Nguyễn Toán - DH13CM - Khoa: HH&CNTP
HD: PGS.TS Bùi Tá Long