Khoa quốc tế

Khoa Quốc tế thành lập theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHBRVT ngày 18 tháng 01 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu để thực hiện các hoạt động hợp tác đào tạo chương trình quốc tế.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Phụ trách khoa
TS. Nguyễn Thị Chim Lang

Trưởng khoa
ThS. Nguyễn Thị Xuân Liên

Phó trưởng khoa
ThS. Lê Quốc Lợi

Chuyên viên
CN. Nguyễn Thị Nga

Chức năng nhiệm vụ

- Đề xuất chủ trương và nội dung và xây dựng chiến lược phát triển công tác hợp tác quốc tế.
- Quản lý, tổ chức thực hiện các quyết định về lĩnh vực công tác quan hệ, hợp tác quốc tế, tổ chức triển khai và theo dõi quản lý việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của trường trong lĩnh vực đào tạo.
- Phối hợp tốt với các đơn vị liên quan thuộc phạm vi trong và ngoài trường trong các khâu tổ chức và thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế.
- Xây dựng chương trình hợp tác giảng viên và chương trình trao đổi sinh viên với các trường ở nước ngoài tiến tới tổ chức các lớp, khoá học bằng tiếng nước ngoài tại trường nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Bà Rịa - Vũng Tàu có cơ hội trao đổi kinh nghiệm học tập, nghiên cứu khoa học và giao lưu văn hóa.
- Quản lý hành chính, văn thư và các văn bản liên quan đến công tác quan hệ hợp tác quốc tế và quản lý giáo viên nước ngoài.
- Tổ chức lễ tân và quản lý các đoàn vào làm việc với trường.

 

Các chương trình liên kết

Giảng viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhóm tập huấn viên của Hội thảo CNTT cho dạy học tích cực

- Trường đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác đào tạo liên kết với các trường: City University of Seattle (CityU) - Hoa Kỳ; University of Southern California–Hoa Kỳ; Texas International Education Consortium–Hoa Kỳ; Lee College–Hoa Kỳ; Heriot-Watt University–Anh; Charles Darwin University – Úc; Tập đoàn STC-GROUP, Hà Lan.
- Đang triển khai thực hiện liên kết đào tạo chương trình Cử nhân và Thạc sỹ Quản trị kinh doanh với trường CityU - Hoa Kỳ.
- Đang triển khai chương trình liên kết đào tạo Logistics và quản lý chuỗi cung ứng với Tập đoàn STC-GROUP, Hà Lan.
- Chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên với các trường Canada.
- Chương trình trợ giảng tiếng Anh và trao đổi học giả của chương trình Fulbright và Vietnam Education Foundation (VEF).
- Chương trình tập huấn hỗ trợ và đổi mới phương pháp giảng dạy cho giảng viên do trường phối hợp với Trung Tâm Trao Đổi Giáo Dục Với Việt Nam (CEEVN) – Đối tác của chương trình học bổng Quốc tế Ford tại Việt Nam.

Khoa QUỐC TẾ
Văn phòng: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3533514