Khoa ngoại ngữ

Trưởng phòng
PGS.TS....

Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 72-QĐ-ĐHBRVT ngày 28 tháng 4 năm 2007.
Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập theo quyết định số 72 ngày 28/4/2007.
Về mặt đào tạo, Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đào tạo hai ngành: Ngôn ngữ học chuyên ngành Tiếng Anh thương mại và Đông Phương học chuyên ngành Nhật Bản học.
Các hệ đào tạo bao gồm:

Cử nhân đại học Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
Cử nhân cao đẳng tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
Cử nhân đại học liên thông từ cao đẳng, ngành Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
Cử nhân đại học văn bằng 2, ngành Ngôn ngữ học, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.

Từ năm 2006 đến nay, Khoa đã đào tạo được gần 900 sinh viên thuộc tất cả các hệ đào tạo của Khoa. Chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng công phu, kỹ lưỡng và thường xuyên cập nhật để đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công việc, đảm bảo sinh viên của Khoa sau khi ra trường có được việc làm phù hợp với chuyên ngành được đào tạo.
Bên cạnh đó, Khoa Ngoại ngữ đảm nhận giảng dạy tiếng Anh tổng quát theo định hướng Toeic cho sinh viên thuộc tất cả các chuyên ngành khác trong trường. Hiện nay, thực hiện đề án Ngoại ngữ 2010-2020 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo, Khoa đang tích cực triển khai nghiên cứu và áp dụng chuẩn châu Âu vào chương trình ngoại ngữ của trường từ năm học 2014-2015.

 

Về mặt tổ chức, Khoa Ngoại Ngữ chịu trách nhiệm quản lí ba tổ bộ môn: Tổ Tiếng Anh chuyên ngữ, Tổ Tiếng Anh không chuyên ngữ, và Tổ Đông Phương học. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, Khoa Ngoại Ngữ Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu đã lớn mạnh không ngừng về cả số lượng lẫn chất lượng giảng viên. Từ đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ chỉ đảm nhận được các môn cơ sở đến nay đội ngũ cán bộ giảng dạy của Khoa đã đảm nhận được 90% các môn học chuyên ngành cho Khoa và giảng dạy tiếng Anh Toeic cho các chuyên ngành khác trong toàn trường. 80% giảng viên trong Khoa có trình độ Thạc sĩ. Bên cạnh đó, Khoa còn có đội ngũ giảng viên thỉnh giảng trong và ngoài nước có học vị thạc sĩ và tiến sĩ. Khoa thường xuyên tạo điều kiện cho giảng viên và giáo viên trong Khoa có điều kiện học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Các giảng viên trong Khoa tích cực tham gia công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng giáo trình, bài giảng. Đến nay, trong Khoa đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Ngoài ra, các giảng viên cũng tích cực tham gia các diễn đàn và hội thảo khoa học quốc gia về ngôn ngữ học và phương pháp giảng dạy ngoại ngữ.

Khoa Ngoại Ngữ
Văn phòng: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 064. 3533514