Khoa khoa học cơ bản
 

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Đình Thuông
Giáo vụ khoa: CN. Trần Thị Lam Giang

- Khoa khoa học cơ bản được thành lập ngày 23 tháng 11 năm 2006.
- Hiện nay cán bộ giảng viên cơ hữu của Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN có 1 PGS.TS, 1 GVC.TS, 1 GVC.ThS, 13 GV Ths (3 GV đang làm NCS) và 4CN.
- Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN đảm nhiệm vụ giảng dạy các học môn học đại cương thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và giáo dục thể chất cho sinh viên hệ Đại học, Cao đẳng, TCCN, Đại học VHVL, Đại học liên thông từ cao đẳng và từ trung cấp, Đại học văn bằng 2.
- Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN có bốn bộ môn: Bộ môn Toán Cao Cấp, Bộ môn Vật Lý, Bộ môn Giáo Dục Chính Trị, Bộ môn Giáo Dục Thể Chất.
- Hien nay cac bo giang vien co huu cua Khoa Khoa hoc co ban co 1 PGSTS, 1 GVC

Nghiên cứu khoa học.

- Cán bộ giảng dạy của khoa có nhiều công trình nghiên cứu khoa học được công bố ở trong nước và nước ngoài.
- Đã thực hiện 4 đề tài NCKH của trường và viết 3 giáo trình.
- Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN là tập thể cán bộ, giảng viên đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Khoa KHOA HỌC CƠ BẢN phấn đấu, cùng với các khoa khác xây dựng trường ĐẠI HỌC Bà Rịa – Vũng Tàu trở thành trường mạnh trong vùng và trong nước mang sắc thái riêng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

BỘ MÔN TOÁN CAO CẤP

ĐĐảm nhiệm giảng dạy các môn: Toán cao cấp I, II, III; các chuyên đề Xác suất thống kê, Phương pháp tính, Quy hoạch tuyến tính, Hàm phức và Toán tử Laplace.

Trưởng bộ môn - GVC.ThS. Nguyen Van Xoa
Phó trưởng bộ môn - ThS. Huỳnh Phạm Thành Nghĩa
Giảng viên chính - TS.Phạm Quang Ngọc
Giảng viên - ThS. Nguyễn Tấn Quang
Giảng viên - ThS. Lê Kim Chung

BỘ MÔN vật lý

Đảm nhiệm giảng dạy các bộ môn Vật lý đại cương và thí nghiệm Vật lý đại cương. Cán bộ giảng dạy của bộ môn:
Trưởng bộ môn - ThS. Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó trưởng bộ môn - ThS. Phạm Nguyễn Trọng Tiến
Giảng viên chính - CN. Biện Bạch Đằng
Giảng viên - PGS.TS. Nguyễn Văn Thuông

Bộ môn Giáo dục chính trị

Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin,  Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư  tưởng Hồ Chí Minh Các chuyên đề về Pháp luật: Pháp luật đại cương, Luật kinh tế

Cán bộ giảng dạy của bộ môn:

Trưởng bộ môn - Th.S Lê Thị Hiếu Thảo
Giảng viên - ThS. Lê Kinh Nam
Giảng viên - ThS. Võ Minh Hùng
Giảng viên - ThS. Huỳnh Mộng Nghi
Giảng viên - ThS. Chung Thị Vân Anh

BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đảm nhiệm giảng dạy các môn: Điền kinh,Bóng chuyền,Bóng rổ, Bóng ném. Cán bộ giảng dạy của bộ môn.

Trưởng bộ môn - ThS. Lê Văn Quốc
Giảng viên - CN. Nguyễn Phúc Hưng
Giảng viên - CN. Nguyễn Thành Sơn

Thông tin liên hê
Văn phòng: 80 Trương Công Định, Phường 3, Thành phố Vũng Tàu
Ðiện thoại: 064. 3533514