Khoa đông phương học

Trưởng Khoa
PGS.TS. Hoàng Văn Việt

Khoa Đông phương học được thành lập theo Quyết định số 680 ngày 13/8/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu. Tiền thân của khoa Đông phương học là Bộ môn Đông phương thuộc khoa Ngoại ngữ (thành lập theo Quyết định số 72 ngày 24/4/2007). Do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, Hiệu trưởng trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết định thành lập Khoa Đông phương học.
Nhiệm vụ của Khoa Đông phương học là đào tạo hệ cử nhân, cao đẳng chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, chuyên ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam cho người nước ngoài. Khoa Đông phương học có 01 Trung tâm giao lưu Văn hóa và Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản do GS.TS. Toh Goda Đại học Kobe Nhật Bản làm cố vấn. Trung tâm có chức năng tư vấn cho Hiệu trưởng nhà trường về hợp tác khoa học – công nghệ, cũng như sự phát triển của ngành học trong tương lai. Trung tâm còn giúp sinh viên trao đổi về văn hóa, giáo dục giữa các trường đại học đối tác của Nhật Bản và Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. Đặc biệt, Trung tâm còn giới thiệu sinh viên du học Nhật Bản theo hình thức vừa học vừa làm, là cầu nối cho sinh viên tìm kiếm học bổng du học ở bậc Đại học và cao hơn.
Hiện tại, đội ngũ của khoa có 01 GS, 01 PGS, 03 TS, 01 NCS, 02 ThS và 06 cử nhân. Đặc biệt, nhiều giảng viên là người Nhật Bản đang tham gia giảng dạy tại trường.
Bên cạnh việc giảng dạy, đội ngũ giảng viên Khoa Đông phương học còn nỗ lực biên soạn giáo trình, nghiên cứu khoa học và có những công trình đã công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế.
Theo kết quả thống kê của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên - Hợp tác doanh nghiệp trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, hàng năm, số sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Đông phương học có việc làm chiếm tỉ lệ 85%. Thậm chí, có nhiều sinh viên chưa tốt nghiệp nhưng đã được các công ty nước ngoài chọn vào làm việc và có nguồn thu nhâp ổn định. Kết quả đào tạo cho thấy khoa Đông phương học đã khẳng định được chất lượng, niềm tin đối với sinh viên và phụ huynh.
Do yêu cầu mở cửa hội nhập quốc tế vào năm 2015, năm học 2014 - 2015, Khoa Đông phương học tiếp tục mở thêm chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc, Đông Nam Á học, ngành Việt Nam học và triển khai Chương trình dạy Tiếng Việt ngắn hạn cho người nước ngoài.

DANH SÁCH CÁC CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

STT Họ tên Chức vụ
1 PGS. TS. Hoàng Văn Việt Giảng viên
2 GS. TS. Toh Goda Giảng viên
3 TS. Lương Minh Chung Giảng viên
4 NCS. Lâm Ngọc Như Trúc Giảng viên
5 ThS. Hisada Mina Giảng viên
6 ThS. Nguyễn Thùy Tiên Giảng viên
7 CN. Naruhito Yabushita Giảng viên
8 CN. Matsuno Mistsuko Giảng viên
9 CN. Nakano Fumiko Giảng viên
10 CN. Yamashita Erina Giảng viên
11 CN. Trương Thị Loan Giảng viên
12 CN. Phan Thùy Dương Giáo vụ
THÔNG TIN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TẠI PHÒNG SỐ 2
Địa chỉ: Số 80, Trương Công Định, Phường 3, thành phố Vũng Tàu.
Điện thoại: 064. 3513410; Email: dongphuongbvu@gmail.com