Hợp tác quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi - Giao lưu sinh viên & thực tập sinh quốc tế

Thông báo tuyển sinh viên tham gia chương trình iExchange tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu phối hợp với iStudent – Tập đoàn Nguyễn Hoàng thông báo tuyển chọn sinh viên tham gia Chương trình iExchange tại Quảng Châu (Trung Quốc)

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế