Hợp tác quốc tế

Hợp tác Quốc tế

Chương trình tình nguyện và giao lưu văn hóa với Trường Đại học Dongshin (Hàn Quốc)

Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức Chương trình tình nguyện và giao lưu Văn hóa với sinh viên trường Đại học Dongshin Hàn Quốc. Tiếp nối thành công của các chương trình vào năm 2016, 2018 và 2019, đây là lần thứ tư hoạt động nhân văn và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp này được tổ chức. Chương trình giao lưu này là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại học Dongshin trong nhiều năm qua.

The 4th International Internship Scholarship Program or IIS 2018 at Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya

Lượt xem: 17393

Ngày đăng: 12/06/2018

Through this program, participants are introduced to the cultural and religion diversity as well as the social life of the fourth populated country in the world. Moreover, participants will learn about the language that is spoken by more than 250 millions of people, Bahasa Indonesia. As IBI Darmajaya is located in Lampung Province, participants will get an opportunity to learn its traditional dance as well. This year, participants will be given an opportunity to present their research paper in International Conference on Information Technology and Business (ICITB) 2018.

Important Dates:

1.Registration: 23 May - 15 August 2018

2.Interview : 16 - 20 August 2018

3. Announcement: 24 August 2018

4. LoA issued : 27 - 30 August 2018

​5. Immigration/Entry permit : 28 August - 27 September 2018 (Selected countries may require specifics documents and longer process than others. Please contact our friendly staff for further information) 

6.Arrival : 29 - 31 September 2018

7.Program: 1 - 30 October 2018

​8. Departure : 31 October - 1 November 2018

(The length of stay is up to 30 days).

 

Scholarship Covers:

1. Homestay Fee

2.Living Allowance

3. Industry & Tourist Spot Visit

4. Bahasa Indonesia Course/Bahasa Indonesia for Foreigners (BIPA)

5.Traditional Dance/Cultural Course

6.Program Fee

7.International Conference on Information Technology and Busines

We are respectfully requesting a bit of your time to distribute this information to your students or the person in charge. For further information regarding this program, kindly visit our website at http://international.darmajaya.ac.id and go to the menu  "IIS" or visit our Facebook Fan Page on International Office IBI Darmajaya (https://www.facebook.com/intoffice.dj) or instagram @iodarmajaya. Should you have any inquiries regarding our invitation, please do not hesitate to contact us at  int.office@darmajaya.ac.id

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế