Hợp tác quốc tế

Hợp tác Quốc tế

Chương trình tình nguyện và giao lưu văn hóa với Trường Đại học Dongshin (Hàn Quốc)

Từ ngày 07/01/2020 đến ngày 10/01/2020, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tổ chức Chương trình tình nguyện và giao lưu Văn hóa với sinh viên trường Đại học Dongshin Hàn Quốc. Tiếp nối thành công của các chương trình vào năm 2016, 2018 và 2019, đây là lần thứ tư hoạt động nhân văn và mang nhiều ý nghĩa tốt đẹp này được tổ chức. Chương trình giao lưu này là minh chứng cho mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa hai Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu và Đại học Dongshin trong nhiều năm qua.

P2A PHOTOGRAPHY WORKSHOP AND COMPETITION: HUMANATURE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THAILAND

Lượt xem: 31528

Ngày đăng: 06/11/2018

Start Date: 2018-11-18 00:00 - End Date: 2018-11-25 00:00

Close date for registration: 2018-11-11 00:00

Location: Yokjajarta, Indonesia- Kedah, Malaysia - Hadyai, Thailand

Dear P2A Friends,
Greetings from University Islam Indonesia (UII), University Utara Malaysia (UUM), and Hatyai University (HU). We are happy to announce that we are going to organize P2A PHOTOGRAPHY WORKSHOP AND COMPETITION: HUMANATURE IN INDONESIA, MALAYSIA, AND THAILAND between 18-25 November 2018 
In this workshop you will join some classes with following topics:
- Basics of photography (genre, exposure, Composition, Lighting)
- Still life & landscape Photography
- Portraiture and human interest
- Journalistic photography
- Story photography
- Smartphone photography
 
For detail schedule and registration please visit: bit.ly/P2Aphotography


For students from University Islam Indonesia (UII), University Utara Malaysia (UUM), and Hatyai University (HU) this program is free. But you need to pay for your own flight tickets from your country and back to your country.
For students of P2A members non UII, UUM, and HU the program fee is 25 USD per day includes all (accommodation, transportation, and programs) excluding the airfare tickets from your country and back to your country.
Contact:
Mr. Herman from UII (Whatsapp: +6285215049975. LINE: HermanFelaniTandjung)
Dr. Massudi from UUM (Whatsapp/LINE: +60194025570)
 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế