Hợp tác quốc tế

Chương trình liên kết đào tạo, trao đổi - Giao lưu sinh viên & thực tập sinh quốc tế

Thông báo tuyển sinh Chương trình Trao đổi sinh viên 1 năm tại Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc)

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tuyển sinh sinh viên tham gia Chương trình Trao đổi sinh viên 1 năm tại Đại học Ngoại ngữ Busan (Hàn Quốc) vào tháng 3 năm 2021

Thông tin dành cho sinh viên quốc tế

Thông tin dành cho giáo viên và tình nguyện viên quốc tế