Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học - Đợt thi tháng 4/2017

Lượt xem: 289191

Ngày đăng: 02/01/2017

Đại học liên thông chính quy

Đại học liên thông vừa làm vừa học

Đại học vừa làm vừa học

Đại học văn bằng 2 chính quy

Ôn thi: 13/3 - 02/4/2017

Thi tuyển: 8-9/4/2017

Tiếp nhận hồ sơ tại Văn phòng Tuyển sinh - số 80 Trương Công Định, phường 3, tp.Vũng Tàu.

Thông báo tuyển sinh đại học liên thông, văn bằng 2, vừa làm vừa học - Đợt thi tháng 4/2017

User Analysis

  • User trực tuyến : 0

  • Số lượt truy cập: 71282