Góc BVU

Như những dòng sông nhỏ
20/11/2018
Năm 1996, trường Đại học sư phạm Hà Nội tuyển sinh nhiều nhóm ngành và tổ chức đào tạo theo mô hình Đại học đại cương của Australia. Tôi theo học nhóm ngành VI, nhóm ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn, biên chế vào lớp U6 khoa Lịch sử. Sau một năm rưỡi học đại cương, sinh viên sẽ được tuyển thẳng hoặc thi vượt rào vào ngành học ưa thích. Chương trình học đại cương khá phong phú, ngoài các môn khoa học xã hội như Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tâm lý học, sinh viên còn được học thêm Logic học, Xác suất thống kê… Trong các...