Diễn đàn đại học

Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin

Lượt xem: 4450

Ngày đăng: 27/11/2017

Ngày 16/11/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức ban hành Quyết định số 4875/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Công nghệ thông tin.

Hình: Internet.

 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đã mở ra một thời đại mới, theo đó, công nghệ thông tin đang được cho là thời điểm phát triển rực rỡ nhất. Vì thế, cũng đòi hỏi nguồn nhân lực công nghệ thông tin cần có khả năng bắt kịp và tương tác được với những quy trình công nghệ cao.

Với lợi thế là trường đại học đầu tiên trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiên phong đào tạo thạc sĩ về ngành công nghệ thông tin, đồng thời chương trình đào tạo được xây dựng với mục đích "đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức khoa học công nghệ phù hợp với nhu cầu phát triển trong lĩnh vực Công nghệ thông tin; có kiến thức chuyên môn sâu, rộng về ngành Công nghệ thông tin và có khả năng vận dụng kiến thức về nghiên cứu, ứng dụng vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp để giải quyết những vần đề của xã hội đặt ra; đồng thời tạo tiền đề cho học viên tiếp tục học tiếp nghiên cứu sinh, tiến sĩ", chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ thông tin của BVU đã nhận được sự ủng hộ lớn của xã hội.

Ngành công nghệ thông tin với những chuyển biến mạnh mẽ phù hợp với thời đại, luôn được đánh giá là ngành "hot". Vì thế, với định hướng đào tạo ứng dụng, tin chắc rằng Trường đại học Bà Rịa – Vũng Tàu không chỉ bắt kịp xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 mà còn là nơi giúp cho học viên dẫn đầu xu hướng mới, thỏa mãn cơn khát nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước.

Trang Kim

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Trường Đại học Bologna tại Italia - thành lập năm 1088, là trường đại học đầu tiên ở Châu Âu. Đây là cơ sở giáo dục đầu tiên sử dụng từ universitas trong tên gọi của mình.

TỔNG QUAN

Từ universtiy có nguồn gốc từ chữ Latin universitas magistrorum et scholarium - nghĩa là cộng đồng các giảng viên và học giả.

Trong quá trình phát triển của đời sống xã hội và khoa học công nghệ, vai trò và vị trí của giáo dục đại học nói chung và các trường đại học nói riêng ngày càng trở nên quan trọng. Các trường đại học không chỉ có vai trò chủ chốt trong lĩnh vực đào tạo nhân lực khoa học - công nghệ trình độ cao mà thực sự đã và đang trở thành các trung tâm nghiên cứu lớn về sản xuất tri thức mới và phát triển, chuyển giao công nghệ hiện đại, góp phần phát triển bền vững.

Với quan niệm hiện đại về giáo dục như là một cơ sở hạ tầng xã hội với các chức năng cơ bản là nâng cao dân trí, phát triển nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, giáo dục phát triển dựa trên 4 trụ cột chính là: Học để biết - học để làm - học để làm người - học để chung sống, mô hình phát triển của nhà trường đại học hiện đại đương nhiên phải được định hướng vào yêu cầu bảo đảm hình thành và phát triển nhân cách con người có trình độ học vấn cao.

Trong giai đoạn hiện nay và tương lai, các quan điểm giáo dục liên tục, giáo dục suốt đời, giáo dục cộng đồng, giáo dục kỹ năng sống, phát triển cá nhân.. v.v đã và đang trở thành các quan điểm chủ đạo chi phối xu hướng và quy định những đặc trưng cơ bản của nền giáo dục hiện đại nói chung cũng như chất lượng giáo dục và mô hình phát triển nhà trường đại học hiện đại nói riêng. Định hướng phát triển trên bảo đảm mối liên kết khoa học - công nghệ - văn hoá - xã hội - phát triển cá nhân trong toàn bộ quá trình vận động và phát triển của nhà trường đại học hiện đại.