Danh sách câu danh ngôn

Kết quả cao nhất của giáo dục là sự khoan dung.
Helen Keller

Tin tức - Sự kiện

Quản trị doanh nghiệp ở BVU học gì?

Quản trị doanh nghiệp là một trong những chuyên ngành của ngành Quản trị kinh doanh thuộc khoa Kinh tế - Luật – Logistics BVU. Quản trị doanh nghiệp vốn được coi là kiến thức "xương sống" để xây dựng và phát triển doanh nghiệp.