Thông báo - Đào tạo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM 2018
20/11/2018
Nội dung thông báo Quyết định và Danh sách công nhận tốt nghiệp
Thông báo về việc đánh giá rèn luyện sinh viên từ năm học 2018-2019
18/10/2018
1. Áp dụng Phiếu đánh giá rèn luyện mới. Tải Phiếu đánh giá rèn luyện tại đây, hoặc tại mục "Biểu mẫu SV". 2. Phiếu đánh giá rèn luyện phải được đính kèm Danh sách các hoạt động đã tham gia và thành tích đạt được trong học kỳ đánh giá rèn luyện. Tải biểu mẫu tại đây, hoặc trong mục "Biểu mẫu SV". 3. Sinh viên không tham gia đánh giá rèn luyện theo thời gian quy định thì lớp đánh giá rèn luyện cho sinh viên vắng và kết quả đánh giá rèn luyện không vượt quá loại Khá.
Quyết định công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2018
18/10/2018
Quyết định số 210. Danh sách đính kèm quyết định số 210. Quyết định số 211. Danh sách đính kèm quyết định số 211. Quyết định số 360.
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11