Thông báo - Đào tạo

Quyết định và danh sách SVHS nhận học bổng khuyến học - khuyến tài năm học 2013-2014
17/10/2014
Quyết định khen thưởng SVHS 2013-2014 Quyết định và danh sách học bổng khuyến học năm học 2013-2014 Khuyến học HK1 Khuyến học HK2 Quyết định và danh sách học bổng khuyến tài năm học 2013-2014 Khuyến tài HK1 Khuyến tài HK2
Thông báo học bổ sung đối với thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông năm học 2013-2014
06/10/2014
THÔNG BÁO Về việc học bổ sung đối với thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông năm học 2013 – 2014 Để triển khai tổ chức lớp học bổ sung cho các thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông năm học 2011-2012,Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc đăng ký và bố trí lịch học như sau: Đăng ký học bổ sung học phần: Căn cứ danh sách thí sinh và danh mục các học phần bắt buộc học bổ sung (đính kèm), thí sinh làm thủ thục đăng ký theo mẫu tại Phòng Đào tạo & QLSV, nộp học phí tại bộ phận Kế toán c...
Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Sinh viên
06/10/2014
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN www.sinhvien.bvu.edu.vn Cổng thông tin sinh viên là trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin, các tiện ích dành cho sinh viên và phụ huynh trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Tất cả thông tin và tiện ích đều được cập nhận liên tục, kịp thời nhằm đem lại lợi ích tối đa và tiết kiện cho người dùng. PHẦN I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN 1. Các chức năng cơ bản (Không cần đăng nhập) Cổng thông tin: www.sinhvien.bvu.e...
Thông báo biên chế lớp và phân công giảng dạy Đại học, Cao đẳng khoá tuyển sinh 2014
25/09/2014
Sinh viên ĐH, CĐ khoá 2014 chưa nhận Niên giám, liên hệ Phòng Đào tạo & QLSV (Phòng 101) để nhận từ ngày 01-08/10/2014. Học kỳ 1 năm 2014-2015, Trường xếp lịch theo đơn vị lớp, sinh viên các lớp trên không đăng ký học phần tín chỉ. Việc đăng ký học phần qua mạng internet được áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2014-2015.
Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015
15/08/2014
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, XẾP LỊCH HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK 1 NĂM HỌC 2014 -2015 Thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2014-2015, Hiệu trưởng thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học và đăng ký học phần HK1 năm học 2014-2015 (trừ các lớp tuyển sinh sau ngày 01/09/2014) như sau:
Trang: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11