ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
VĂN BẰNG 2 HỆ VLVH

Tính năng đăng ký trực tuyến đang được cập nhật.

Xin vui lòng gọi 0254 730 5456 để tư vấn trực tiếp, hoặc liên hệ Phòng tuyển sinh trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ 80 Trương Công Định, Phường 3, Tp.Vũng Tàu