Cuộc thi "tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Lần thứ III - Năm 2016

MỤC ĐÍCH

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị(khóa XI).

Chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2016), 41 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2016); 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2016); 105 ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/06/1911 - 05/06/2016).

Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng CỘng sản Việt Nam.

Tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Góp phần tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

NỘI DUNG

- Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những tấm gương học sinh, sinh viên tiêu biểu trong học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 30 năm đổi mới (1986-2016), một số chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

- Thông tin về biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982(UNCLOS), tuyên bố chung của 10 nước ASEAN đã ký kết với Trung Quốc về bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (DOC).

HÌNH THỨC THI

Thi trực tuyến trả lời trách nghiệm và thi tự luận trên website: http://hocvalamtheobac.vn

Phần trả lời trắc nghiệm:

+ Thí sinh trả lời các câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật website.

+ Thí sinh được tham dự 2 vòng thi trắc nghiệm; mỗi vòng bao gồm 3 tuần thi, trong đó thí sinh được thi tối đa 02 lần/tuần. (tối đa 6 lần/đợt).

Phần thi tự luận:

Thí sinh làm 01 bài tự luận lựa chọn chủ đề do Ban Tổ chức đưa ra, bài viết dài không quá 05 trang A4; nhập bài thi của mình cho bạn bè, người thân để bình chọn cho bài dự thi của mình

THỜI GIAN

Mở hệ thống ôn thi và thi thử: được mở lúc 08g00 ngày 21/03/2016 đến 24h00 ngày 27/03/2016.

Tổ chức Lễ khai mạc, phát động Cuộc thi: dự kiến sáng ngày 29/03/2016 (thứ Ba).

Thời gian thi trắc nghiệm

Vòng 1 (bao gồm 3 tuần thi)

+ Tuần 1: Từ 10h00 ngày 29/03/2016 đến 17h00 ngày 03/04/2106

+ Tuần 2: Từ 10h00 ngày 04/04/2016 đến 17h00 ngày 10/04/2106

+ Tuần 3: Từ 10h00 ngày 11/04/2016 đến 17h00 ngày 17/04/2106

Vòng 2 (bao gồm 3 tuần thi)

+ Tuần 1: Từ 09h00 ngày 25/04/2016 đến 17h00 ngày 01/05/2106

+ Tuần 2: Từ 09h00 ngày 02/05/2016 đến 17h00 ngày 08/05/2106

+ Tuần 3: Từ 09h00 ngày 09/05/2016 đến 17h00 ngày 11/05/2106

Thời gian nhận bài tự luận

- Ngay từ vòng 1, Ban Tổ chức công bố chủ đề thi tự luận để thí sinh chủ động chuẩn bị bài thi.

- Ban Tổ chức nhận bài thi tự luận trên hệ thống từ ngày 29/03/2016 đến ngày 15/05/2016