Thông báo phân công giảng dạy, xếp lịch học, đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2014-2015

Lượt xem: 3802

Ngày đăng: 03/07/2014

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY, XẾP LỊCH HỌC VÀ ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HK 1

NĂM HỌC 2014 -2015

Thực hiện kế hoạch, tiến độ đào tạo năm học 2014-2015, Hiệu trưởng thông báo về việc phân công giảng dạy, xếp lịch học và đăng ký học phần HK1 năm học 2014-2015 (trừ các lớp tuyển sinh sau ngày 01/09/2014)  như sau: 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC