Thông báo về việc đánh giá rèn luyện sinh viên từ năm học 2018-2019

Lượt xem: 1289

Ngày đăng: 18/10/2018

1. Áp dụng Phiếu đánh giá rèn luyện mới. Tải Phiếu đánh giá rèn luyện tại đây, hoặc tại mục "Biểu mẫu SV".

2. Phiếu đánh giá rèn luyện phải được đính kèm Danh sách các hoạt động đã tham gia và thành tích đạt được trong học kỳ đánh giá rèn luyện. Tải biểu mẫu tại đây, hoặc trong mục "Biểu mẫu SV".

3. Sinh viên không tham gia đánh giá rèn luyện theo thời gian quy định thì lớp đánh giá rèn luyện cho sinh viên vắng và kết quả đánh giá rèn luyện không vượt quá loại Khá.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC