Thông báo học bổ sung đối với thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông năm học 2013-2014

Lượt xem: 1504

Ngày đăng: 06/10/2014

THÔNG BÁO

     Về việc học bổ sung đối với thí sinh dự thi tuyển sinh

liên thông năm học 2013 – 2014

         

          Để triển khai tổ chức lớp học bổ sung cho các thí sinh dự thi tuyển sinh liên thông năm học 2011-2012,Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo về việc đăng ký và bố trí lịch học như sau:

  1. Đăng ký học bổ sung học phần:

Căn cứ danh sách thí sinh và danh mục các học phần bắt buộc học bổ sung (đính kèm), thí sinh làm thủ thục đăng ký theo mẫu tại Phòng Đào tạo & QLSV, nộp học phí tại bộ phận Kế toán của Trường trước ngày 10/10/2014.

          Mức học phí: 250.000 đồng/tín chỉ/thí sinh, riêng học phần Giáo dục thể chất 300.000 đồng/tín chỉ/thí sinh và học phần Giáo dục quốc phòng 100.000 đồng/tín chỉ/thí sinh.

  1. Lịch học: Thông báo từ ngày 30/10/2014, học từ 05/11/2014.
  2. Các thông tin liên quan:

          Trường không giải quyết đăng ký học bổ sung sau thời hạn nêu trên;

          Sau ngày 10/10/2014, thí sinh không đăng ký học bổ sung sẽ bị tạm ngừng học chương trình liên thông. Thí sinh đăng ký học nhưng không tham dự hoặc không đạt kết quả sẽ bị buộc thôi học sau khi kết thúc việc giảng dạy và đánh giá kết quả các môn học trên.

Tb số: 897/TB-ĐHBRVT, ngày 08/9/2014.

Lịch học bổ sung

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC