TẠP CHÍ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Lượt xem: 3511

Ngày đăng: 28/07/2021

[English below]

Nhằm xây dựng một diễn đàn giáo dục có chất lượng về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, bằng những nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 13/7/2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cấp Giấy phép hoạt động của tạp chí in: Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.


Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu tên tiếng Anh "Scientinfic Journal of Baria Vungtau University" sẽ được thể hiện song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh. Kỳ hạn xuất bản 01 kỳ/04 tháng. Thời gian phát hành tháng 4, 8 và 12. Khuôn khổ: 19cm x 27cm. Số trang 60 trang. Địa chỉ thư điện tử: bvujournal@bvu.edu.vn.

GS.TS Nguyễn Lộc – Hiệu trưởng BVU, Phó Tổng biên tập Tạp chí khẳng định Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một tạp chí khoa học chuyên ngành không chỉ là diễn đàn khoa học của cán bộ, giảng viên, sinh viên BVU mà còn của tất cả các độc giả đam mê nghiên cứu khoa học trong cả nước. Tạp chí sẽ đăng tải các thông tin về hoạt động của Nhà trường. Định kỳ theo kỳ xuất bản để thông tin chuyên sâu, đăng tải kết quả nghiên cứu khoa học, hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về các lĩnh vực đào tạo của trường. 

Ngoài ra, Tạp chí cũng cập nhật thông tin khoa học với mục đích đáp ứng nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này của các nhà giáo dục, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Số đầu tiên của Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến xuất bản tháng 8/2021.
Quý học giả, nhà khoa học, giảng viên, sinh viên có thể gửi thư về địa chỉ: bvujournal@bvu.edu.vn để cộng tác.

-----------------------------------------------------------

SCIENTIFIC JOURNAL OF BA RIA VUNG TAU UNIVERSITY

With the purpose of building an educational forum of high quality in the field of scientific research and with the continuous efforts of scientists from Ba Ria - Vung Tau University, on July 13, 2021, the Ministry of Information and Communications has granted the license of the printed journal: Scientific Journal of Ba Ria - Vung Tau University.

Scientific Journal of Ba Ria - Vung Tau University with the English name "Scientific Journal of Baria Vungtau University" will be presented in both Vietnamese and English. The publication term is 4 months over 1 period. The publication date is in April, August, and December with the frame of 19cm x 27cm and the number of pages is 60 pages. Email address: bvujournal@bvu.edu.vn.

Prof. Nguyen Loc - Rector of BVU, Deputy Editor-in-Chief of the Journal affirmed that the Scientific Journal of Ba Ria - Vung Tau University is a specialized scientific journal, not only a scientific forum for BVU staff and lecturers and students but also for all readers who are passionate about scientific research all over the country. Information about the school's activities will be published in the journal. Periodically, information is posted to provide in-depth information, scientific research results, guidance, exchange experiences in training, and foster knowledge in the fields of training of the university.

In addition, the journal is also updated with scientific information with the aim of meeting the needs of domestic and international educators and researchers to share experiences in this field. The first issue of Science Journal of Ba Ria - Vung Tau University is expected to be published in August 2021.

Scholars, scientists, lecturers, and students can send letters for collaboration to the address: bvujournal@bvu.edu.vn.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC