Nghiệm thu Giáo trình “Nghiệp vụ nhà hàng”

Lượt xem: 357

Ngày đăng: 26/05/2020

Ngày 21/05/2020, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức họp nghiệm thu Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng" do Tiến sĩ Phùng Đức Vinh làm chủ biên, cán bộ phối hợp biên soạn là ThS. Yi Kim Quang.

Hội đồng nghiệm thu đề tài gồm:

-  TS. Vũ Văn Đông, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, chủ tịch Hội đồng;

- TS. Lê Minh Thành, Trưởng Khoa Du lịch Trường Đại học Văn Lang, Phản biện 1;

- ThS. Phạm Trường Sơn, Giảng viên Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu, Phản biện 2;

- ThS. Nguyễn Thị Như Tuyết, Giảng viên Khoa Du lịch - Điều dưỡng, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Ủy viên HĐ;

- ThS. Trần Thị Tường Vinh, Phòng Đào tạo - KHCN, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Thư ký Hội đồng.

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu Giáo trình " Nghiệp vụ nhà hàng"

Tại buổi họp, Hội đồng nghiệm thu đã nghe nhóm biên soạn trình bày về kết quả việc biên soạn giáo trình. Theo đó, Giáo trình "Nghiệp vụ nhà hàng" được biên soạn phù hợp với mục tiêu đào tạo, đề cương chi tiết và chương trình đào tạo ngành Quản trị Khách sạn, Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống…. đáp ứng nhu cầu và được dùng cho việc giảng dạy của giảng viên, là tài liệu học tập và nghiên cứu của sinh viên ở các ngành/chuyên ngành đào tạo liên quan của Khoa Du lịch.

Hội đồng nghiệm thu đã đưa ra những nhận xét và đánh giá cao về kết quả biên soạn:

- Giáo trình được biên soạn và cập nhật những kiến thức theo hướng tiếp cận các tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam và các tiêu chuẩn quốc tế về nghiệp vụ nhà hàng, có tính sư phạm và ứng dụng thực tiễn trong đào tạo ngành, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng cho người học và góp phần đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao có khả năng cạnh tranh, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của sinh viên Khoa Du lịch.

- Nội dung chương được xây dựng khá chi tiết thành từng quy trình từng bước (step by step) để mô tả và hướng dẫn thực hiện. Nội dung kiến thức trong giáo trình đảm bảo tính khoa học và hợp lý. Kiến thức được trình bày từ tổng quát đến chi tiết, cụ thể từng quy trình và hướng dẫn thao tác.  

- Kiến thức trong từng chương bảo đảm cân đối giữa lý thuyết và thực tiễn, phù hợp với tiêu chuẩn chung của ngành.

- Giáo trình Nghiệp vụ nhà hàng được cập nhật những xu hướng mới và phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế của ngành… Trang bị và đào tạo cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ toàn diện để có thể hoàn thành tốt công việc trong môi trường cạnh tranh và hội nhập toàn cầu. Bên cạnh đó, góp phần phục vụ cho nhu cầu đào tạo và phát triển đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nhà hàng và kinh doanh dịch vụ ẩm thực.

                        Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu và chủ biên - TS. Phùng Đức Vinh                                    

                                                                                                                                     An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC