Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường của sinh viên chuyên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế - Luật - Logistics, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu

Lượt xem: 326

Ngày đăng: 26/05/2020

Sáng ngày 23/05/2020, tại Phòng họp 207 - cơ sở 1, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, Phòng Đào tạo - KHCN đã tiến hành tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở cho 3 đề tài của các bạn sinh viên chuyên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế - Luật - Logistics.

Các đề tài của sinh viên được nghiệm thu bao gồm:

+ Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thiết bị công nghệ Vạn Hưng" của sinh viên Văn Thị Thanh Điền, Lớp DH16KT; Hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Đức Loan

+ Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại nhà máy luyện phôi thép - chi nhánh công ty cổ phần thép Pomina  " của sinh viên Nguyễn Thị Hoài, Lớp  DH16KT; Hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Đức Loan

+ Đề tài "Hoàn thiện kế toán thuế tại công ty TNHH Hồng Thanh" của sinh viên Trần Thị Phương, Lớp DH16KC; Hướng dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Ánh Hoa

Trong buổi nghiệm thu, các chủ nhiệm đề tài có 20 phút để trình bày khái quát nghiên cứu của mình, sau đó nghe Hội đồng nhận xét và trả lời các câu hỏi từ Hội đồng. Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi và góp ý thêm với các tác giả nhằm làm rõ hơn nội dung nghiên cứu của các đề tài.

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài do sinh viên Trần Thị Phương, lớp DH16KC làm chủ nhiệm

 Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài do sinh viên Văn Thị Thanh Điền, lớp DH16KT làm chủ nhiệm

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài do sinh viên Nguyễn Thị Hoài, lớp DH16KT làm chủ nhiệm

Kết quả chung sau buổi họp, Hội đồng nghiệm thu nhận xét các chủ nhiệm đã rất có cố gắng trong việc nghiên cứu, thể hiện tinh thần nghiêm túc trong nghiên cứu khoa học qua kết quả báo cáo và sản phẩm trước nghiệm thu là 3 chủ nhiệm đã có 3 bài viết về chủ đề nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Kế toán – Kiểm toán. Đây là sự cố gắng rất đáng được khích lệ và tuyên dương của các bạn sinh viên ngành Kế toán. Hội đồng đánh giá cao hơn về kết quả nghiên cứu của sinh viên Nguyễn Thị Hoài vì có đóng góp nổi bật hơn cho việc hoàn thiện công tác kế toán của công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu đã chỉ ra những hạn chế giúp các tác giả hoàn thiện hơn đề tài của mình.

Cả 3 đề tài nghiên cứu được Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, mục đích nghiên cứu và đồng ý nghiệm thu, xếp loại giỏi. Kết quả này lần nữa khẳng định sự cố gắng trong học tập, nghiên cứu và không ngừng nâng cao kiến thức của các bạn sinh viên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế - Luật - Logistics nói riêng hay của sinh viên BVU nói chung.

                                               Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu và các em sinh viên chủ nhiệm đề tài                                                                                                                        

                                                                                                                                                          An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC