Nghiệm thu 03 đề tài NCKH cấp cơ sở do các giảng viên ngành Kế toán, Khoa Kinh tế - Luật - Logistics thực hiện

Lượt xem: 285

Ngày đăng: 16/06/2020

Ngày 11/06/2020, Phòng Đào tạo - Nghiên cứu Khoa học Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức nghiệm thu đối với 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

- "Vận dụng kế toán chi phí môi trường tại các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn tại thành phố Bà Rịa" do ThS. Nguyễn Thị Đức Loan, Phó trưởng Bộ môn phụ trách Bộ môn Kế toán làm chủ nhiệm.

- "Một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay tín chấp tại ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín" do ThS. Đỗ Thị Bích Hồng và ThS. Hồ Thị Yến Ly, giảng viên Bộ môn Kế toán thực hiện.

- "Giải pháp nâng cao năng lực tài chính tại công ty cổ phần xây lắp dầu khí Phú Sĩ" do ThS. Hồ Thị Yến Ly và ThS. Phạm Thị Phượng, giảng viên Bộ môn Kế toán thực hiện.

Hình ảnh: Tác giả đề tài báo cáo mục tiêu, phương pháp và kết quả nghiên cứu đề tài trước Hội đồng nghiệm thu.

Hội đồng nhận định đề tài của ThS. Nguyễn Thị Đức Loan đã cho thấy tầm quan trọng của kế toán môi trường (KTMT) trong điều kiện hiện tại ở Việt Nam, pháp luật kế toán chưa có quy định về thực hiện và công bố thông tin về KTMT. Do đó, thông tin môi trường được công bố chỉ là đáp ứng quy định về Luật BVMT và các nghị định hướng dẫn Luật. Thông qua việc nhận diện và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán môi trường trong các DN kinh doanh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn trên thành phố Bà Rịa, đề tài đã đưa ra được một số hàm ý có giá trị tham khảo cho các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực nhà hàng - khách sạn trên thành phố Bà Rịa trong việc tổ chức thực hiện kế toán môi trường và công bố thông tin về môi trường tại đơn vị, để qua đó tạo được các thông tin hữu ích góp phần tăng cường công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và phát triển bền vững.

Hai đề tài còn lại, Hội đồng nhận định các nhóm nghiên cứu đã giải quyết được mục tiêu nghiên cứu đề ra, đưa ra những hàm ý quản trị có đóng góp thiết thực cho hai doanh nghiệp cụ thể đó là ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và công ty cổ phần xây lắp dầu khí Phú Sĩ.

Hội đồng nghiệm thu nhất trí thông qua kết quả nghiệm thu và ba đề tài đồng xếp loại giỏi.

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu

                                                                                                                                          An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC