Không để thí sinh phải lo lắng trong mùa dịch, trường đại học ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nhập học

Lượt xem: 451

Ngày đăng: 18/07/2021

[English Below]

Trong đợt đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021 vừa qua (27/4 – 11/5/2021), ngoài hình thức đăng ký trực tiếp như các năm trước, Bộ Giáo dục và Đào tạo mở thêm hình thức đăng ký trực tuyến cho các em học sinh cả nước. Quá trình này tạo rất nhiều thuận lợi cho thí sinh, đồng thời giúp cho việc tổng hợp, quản lý dữ liệu thí sinh được kịp thời, hiệu quả. Các trường đại học cũng đã có nhiều cải tiến, tận dụng tối đa sức mạnh công nghệ trong các khâu của tuyển sinh.

Đối với Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU), từ năm 2011, Nhà trường đã đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại; ứng dụng phần mềm để xử lý dữ liệu tuyển sinh. Đến nay, toàn bộ các khâu trong quá trình tuyển sinh đã được thực hiện trên nền tảng trình duyệt web, dữ liệu được đồng bộ với hệ thống phần mềm quản lý. Ví dụ: Để đăng ký xét tuyển học bạ, thí sinh chỉ cần truy cập vào website, đăng ký xét tuyển, tra cứu, chỉnh sửa thông tin đăng ký; hệ thống xử lý, tự gửi email/tin nhắn phản hồi. Sau khi trúng tuyển và nhập học, dữ liệu của thí sinh đã có sẵn trong hệ thống phần mềm quản lý sinh viên. 

Không ngừng cải tiến, năm nay, BVU tiếp tục nâng cấp và đưa vào sử dụng phần mềm nhập học trực tuyến. Đây là chức năng hoàn toàn mới và rất phù hợp để thí sinh hoàn thành thủ tục nhập học, tương tác với chuyên gia tư vấn tuyển sinh của Trường trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh Covid-19. Hệ thống có hướng dẫn chi tiết, rõ ràng, giúp thí sinh thao tác nhanh chóng và chính xác. Với chức năng này, thí sinh có thể thực hiện các thủ tục nhập học, nộp học phí ngay tại nhà thông qua mạng internet hoặc tại ngân hàng gần nhất.

Giao diện đăng nhập của hệ thống Nhập học trực tuyến Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu

Đăng ký nhập học tại đây: https://nhaphoc.bvu.edu.vn/

Các dữ liệu trên hệ thống nhập học trực tuyến được đồng bộ với hệ thống phần mềm quản lý của Nhà trường. Cụ thể hơn, thông tin đăng ký xét tuyển của thí sinh sẽ được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thí sinh trở thành sinh viên và tốt nghiệp ra trường, đảm bảo tính chính xác và nhất quán. Hệ thống nhập học trực tuyến của BVU đi vào hoạt động từ ngày 19/7/2021. Thông tin chi tiết, thí sinh truy cập https://nhaphoc.bvu.edu.vnđể xem hướng dẫn và thực hiện thủ tục liên quan. 

Bên cạnh đó, tân Sinh viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được cung cấp các chức năng quản lý cá nhân trong suốt quá trình học tập theo hệ thống tín chỉ. Toàn bộ các khâu được thực hiện trực tuyến, từ việc xem chương trình đào tạo, đăng ký học phần, theo dõi lịch học, xem kết quả học tập, học bổng, học phí; đăng ký tham gia các hoạt động phong trào, tra cứu văn bằng, chứng chỉ... Từ năm 2018, toàn bộ sinh viên BVU được cung cấp tài khoản Microsoft Office 365 có bản quyền với rất nhiều tính năng hữu ích và hiện đại. Đặc biệt hơn, từ năm 2020, toàn bộ văn bằng tốt nghiệp của sinh viên, học viên Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã được mã hóa và bảo vệ bằng công nghệ tiên tiến Blockchain. 

Tại Lễ tốt nghiệp năm 2020, BVU công bố thực hiện mã hóa và bảo vệ bằng tốt nghiệp của người học bằng công nghệ tiên tiến Blockchain

 

Theo khảo sát được thực hiện hằng năm, tỷ lệ sinh viên BVU tốt nghiệp có việc làm sau 6 tháng đạt trung bình 95%. Năm 2021, BVU tuyển sinh 46 ngành và chuyên ngành thuộc nhiều lĩnh vực. Thí sinh tìm hiểu và đăng ký xét tuyển học bạ trực tuyến tại https://tuyensinh.bvu.edu.vn

BVU hiện đang nhận hồ sơ xét tuyển học bạ đến 08/8/2021 với 3 cách thức gồm: Xét tổ hợp 3 môn của 2 học kỳ lớp 11 và 12; Xxét tổng điểm trung bình 3 trong 6 học kỳ; Xét tổng điểm trung bình 3 năm THPT. Dự kiến, điểm chuẩn xét học bạ các ngành là 18; các ngành khối sức khỏe dao động từ 19,5 đến 24./.

 

--------------------------------

The university has implemented information technology applications in admission to ease the candidates' mind during the epidemic season.

During the previous period of applications for university and college admissions in 2021 (April 27 - May 11, 2021), besides the direct registration form as in previous years, the Ministry of Education and Training added an online registration form for students nationwide. This process has brought a lot of advantages to candidates, at the same time, it is useful for synthesis and data management timely and effectively. Universities have also shown significant improvements, making the most of the power of technology in the admissions process.

Since 2011, Ba Ria - Vung Tau University (BVU) has invested in modern information technology infrastructure and software applications to process enrollment data. Up to now, all stages in the enrollment process have been done on the web browser platform, the data is synchronized with the management software. For example, to register for admission, candidates just need to access the website, register for admissions, look up and edit registration information. Then, the system will process the data and send emails/ feedbacks itself. After candidates get admitted, the data is available in the management software system.

With its ongoing improvement, this year, BVU continues to upgrade and put the online admission software into use. This is a completely new function and is very suitable for candidates to complete admission procedures and interact with the University's admissions consultant in the context of social distancing due to the Covid-19 epidemic. The system has detailed and clear instructions, helping candidates to manipulate it quickly and accurately. With this function, candidates can complete admission procedures and pay tuition fees at home via the Internet or at the nearest bank.

The data of the online admission system is synchronized with the school's management software system. More specifically, the candidate's registration information will be used throughout the process of students getting admitted and graduating from school, which ensures accuracy and consistency. BVU's online admission system will be operated from July 19, 2021. For more detailed information, candidates can access https://nhaphoc.bvu.edu.vn to view instructions and carry out related procedures.

In addition, new students of Ba Ria - Vung Tau University are provided with personal management functions during their learning process following the credit system. All stages are carried out online such as viewing the training program, registering for courses, tracking the class schedule, viewing study results, scholarships, tuition fees; registering to participate in different activities, looking up information about diplomas and certificates... Since 2018, all BVU students have been provided with copyrighted Microsoft Office 365 accounts with many useful and modern features. . Moreover, since 2020, all diplomas of students and graduates of Ba Ria - Vung Tau University have been encrypted and protected by advanced Blockchain technology.

 

According to the survey conducted every year, the average rate of BVU graduates having a job after 6 months is 95%. In 2021, BVU enrolls 46 majors and specialties in many fields. Candidates can get more information and register for online admission at https://tuyensinh.bvu.edu.vn

BVU is currently receiving applications for admission up to August 8, 2021 with 3 methods including: Considering a combination of 3 subjects of 2 semesters in grades 11 and 12; Considering the total average score of 3 out of 6 semesters; Considering the average score of 3 years at high school. It is expected that the base point for reviewing academic records of all majors is 18 while Health Science sector can range from 19.5 to 24.

 

 

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC