Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Sinh viên

Lượt xem: 7044

Ngày đăng: 02/10/2014

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN
www.sinhvien.bvu.edu.vn


    Cổng thông tin sinh viên là trang thông tin điện tử để cung cấp các thông tin, các tiện ích dành cho sinh viên và phụ huynh trong quá trình học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu. Tất cả thông tin và tiện ích đều được cập nhận liên tục, kịp thời nhằm đem lại lợi ích tối đa và tiết kiện cho người dùng. 

PHẦN I. CÁC NHÓM CHỨC NĂNG DÀNH CHO SINH VIÊN 
1. Các chức năng cơ bản (Không cần đăng nhập) 
Cổng thông tin: www.sinhvien.bvu.edu.vn có giao diện Trang chủ như sau:

Các chức năng cơ bản có thể thực hiện trực tiếp trên trang chủ bao gồm: 
1.1. Xem lịch học

1.2. Xem lịch thi

1.3. Xem kết quả học tập

1.4. Xem công nợ

1.5. Học bổng – Khen thưởng 
Vào đầu mỗi năm học, Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo tiêu chí và phương thức xét học bổng của từng học kỳ. Sinh viên truy cập mục Học bổng – Khen thưởng để biết. Danh sách sinh viên được nhận học bổng và khen thưởng được đăng tải sau khi có quyết định của Hiệu trưởng. 

1.6. Việc làm sinh viên 
Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu tổng hợp và cung cấp các thông tin tuyển dụng thời vụ và toàn thời gian phù hợp với sinh viên của Trường. Các việc làm được đăng tải đều được kiểm tra và xác minh chính xác.

1.7. Biểu mẫu SVHS: Cung cấp trực tuyến các biểu mẫu sinh viên thường sử dụng.

2. Các chức năng nâng cao (Yêu cầu đăng nhập) 
Sinh viên sử dụng mã sinh viên, mật khẩu và nhập mã bảo vệ để đăng nhập và sử dụng các tiện ích nâng cao của Cổng thông tin. 
Các chức năng nâng cao gồm có: 
2.1. Đánh giá rèn luyện: Xem kết quả đánh giá và xếp loại rèn luyện mỗi học kỳ.

2.2. Thông tin điểm danh: Sinh viên có thể theo dõi kết quả điểm danh trực tuyến do giảng viên thực hiện

2.3. Xem chương trình khung: Xem chương trình đào tạo chi tiết toàn khoá học.

2.4. Đề xuất biểu mẫu: Sinh viên có thể đăng ký nhận các mẫu giấy xác nhận sinh viên và giấy xác nhận vay vốn ưu đãi trực tuyến. Biểu mẫu được xử lý trong vòng 03 ngày. Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên để nhận.

2.5. Xem học phí: Sinh viên theo dõi danh sách các phần đã đóng học phí.  

2.6. Đăng ký học phần: Xem hướng dẫn chi tiết ở Phần III. 

PHẦN II. CHỨC NĂNG TRA CỨU THÔNG TIN DÀNH CHO PHỤ HUYNH 
Quý Phụ huynh có thể sử dụng các tiện ích cơ bản (Xem lịch học, lịch thi, kết quả học tập, công nợ sinh viên, kết quả học bổng-khen thưởng) tại trang chủ. Trong trường hợp không biết mã sinh viên, mã lớp, Quý phụ huynh sử dụng chức năng Tra cứu thông tin dành cho phụ huynh, chỉ cần nhập tên sinh viên và mã bảo vệ để tra cứu.

Lưu ý: Để có thể sử dụng tốt các chức năng của Cổng thông tin SVHS, quý phụ huynh cần biết rõ mã lớp, mã SVHS của sinh viên để tiện tra cứu. Nếu không rõ các thông tin này, khi sử dụng chức năng Tra cứu thông tin, quý phụ huynh cần chọn đúng tên của sinh viên trong danh sách tìm kiếm. Để được hướng dẫn chi tiết, vui lòng liên hệ: 


PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ SINH VIÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Địa chỉ: 80 Trương Công Định, phường 3, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại: 0643. 533114; 533267; 553262; 511999


PHẦN III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN TRỰC TUYẾN

Sinh viên sử dụng mã sinh viên, mật khẩu và nhập mã bảo vệ để đăng ký học phần trực tuyến. Màn hình đăng nhập như sau: 

Sau khi đăng nhập hợp lệ, màn hình thông tin sinh viên sẽ xuất hiện như sau:

Sinh viên chọn Đăng ký học phần trong mục Chức năng trực tuyến. Màn hình đăng ký xuất hiện như sau:

Bước 1: Chọn đợt đăng ký
Sinh viên chọn học kỳ tương ứng để đăng ký trong mục Đợt đăng ký.

Bước 2: Chọn loại đăng ký
Sau khi chọn xong đợt ta chọn loại đăng ký, gồm 2 loại là Học mới và Học lại. 
- Học mới: Đăng ký học phần học lần đầu. Màn hình đăng ký học mới như sau:

- Học lại: Đăng ký học phần chưa đạt thuộc các học kỳ trước. 
Số lượng tín chỉ tối thiểu sinh viên có thể đăng ký trong 1 học kỳ là 14 tín chỉ, tối đa 28 tín chỉ. Khi đăng ký nhiều tín chỉ để rút ngắn thời gian, sinh viên cần lưu ý các học phần tiên quyết và song hành. 
 
Bước 3: Chọn môn học phần đăng ký

- Học phần yêu cầu: Là những học phần yêu cầu sinh viên phải lưu ý trước khi đăng ký (SV rê chuột lên mã học phần yêu cầu để xem thông tin tên môn học) bao gồm 3 loại: 
          + Học phần trước (a)  là học phần mà sinh viên phải học xong (có thể chưa đạt) mới có điều kiện học tiếp học phần sau. Ví dụ: Học phần A là học phần trước của học phần B, điều kiện bắt buộc để đăng ký học học phần B là sinh viên được xác nhận học xong học phần A. 
          + Học phần tiên quyết (b) là học phần mà sinh viên bắt buộc phải tích luỹ (đạt yêu cầu) mới đủ điều kiện để tiếp thu kiến thức học phần sau. Ví dụ: Học phần A là tiên quyết của học phần B, điều kiện bắt buộc để đăng ký học học phần B là sinh viên đã học hoàn tất học phần A và kết quả đạt yêu cầu. 
          + Học phần song hành (c) là những học phần diễn ra trong cùng một thời gian. Ví dụ: Học phần A là học phần song hành với học phần B, điều kiện bắt buộc để đăng ký học học phần B là sinh viên đã đăng ký học phần A. Sinh viên được phép đăng ký học phần B vào cùng học kỳ đã đăng ký học phần A hoặc vào các học kỳ tiếp sau.

- Học phần tương đương: là học phần sinh viên có quyền đăng ký thay thế cho một học phần khác. Ví dụ: Học phần A là học phần tương đương của B, nghĩa là trong trường hợp không tìm thấy học phần A, sinh viên có thể đăng ký học phần B, kết quả được xét giữa A hoặc B là tương đương nhau.
 
Bước 4: Chọn lớp học phần chờ đăng ký

- Lớp dự kiến: Là định hướng mở lớp học phần theo lớp danh nghĩa ban đầu, sinh viên căn cứ vào lớp dự kiến để đăng ký học phần thuận tiện hơn nhưng không phải là yếu tố bắt buộc lựa chọn.
- Sĩ số:
          + Sĩ số tối đa: Là giới hạn số lượng sinh viên được phép đăng ký vào lớp học phần được chọn.
          + Sĩ số đăng ký: Là số lượng sinh viên đã đăng ký vào lớp học phần được chọn.
- Trạng thái: Quy định trạng thái hoạt động của lớp học phần được chọn bao gồm 5 trạng thái
          1. Đang lên kế hoạch: Các đơn vị tiến hành lên lịch học cho lớp, SV chỉ đăng ký được khi môn học đã có lịch (thứ, từ tiết, đến tiết, ngày bắt đầu, kết thúc), trạng thái này SV chưa thể đăng ký.
          2. Mở lớp: Sinh viên được tự do đăng ký hoặc hủy đăng ký nhưng chưa thể đóng học phí.
          3. Chỉ đăng ký: Sinh viên chỉ được phép đăng ký vào nhưng không được rút tên ra khỏi lớp học phần đã đăng ký, sinh viên có thể đóng học phí tại phòng Kế toán.
          4. Khóa lớp: Sinh viên không được phép đăng ký vào và không được rút tên ra khỏi lớp học phần đã đăng ký, sinh viên cần đóng học phí, trong trường hợp đã đăng ký mà không đóng học phí, Sinh viên sẽ nhận điểm N* (tương ứng với việc sinh viên sẽ bị phạt 25% và chịu điểm 0) cho môn học đã đăng ký và môn học này sẽ chuyển sang học lại của học kỳ kế tiếp, ở mỗi học kỳ, khi đăng ký học mới Sinh viên phải hoàn tất nghĩa vụ nộp học phí các môn học trước khi đăng ký học môn tiếp theo. Trong trường hợp đến hết hạn nộp học phí mà học sinh, sinh viên chưa đủ điều kiện nộp học phí có lý do chính đáng, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên để được hướng dẫn viết đơn gia hạn. Khi học sinh, sinh viên nộp học phí theo đơn gia hạn sẽ được nhập điểm và không phải nhận điểm N*.
          5. Hủy lớp: Sinh viên không được phép đăng ký vào mà chỉ được rút tên ra khỏi danh sách lớp để đăng ký sang một lớp khác. 

- Hạn nộp học phí lần 1 & lần 2: Quy định thời điểm kết thúc nộp học phí: 
          + Nếu hết thời hạn nộp học phí lần 1 mà sinh viên chưa đóng học phí thì hệ thống sẽ hủy học phần đã đăng ký, để cho sinh viên khác có thể đăng ký đồng thời tạo điều kiện cho sinh viên lựa chọn lịch mới phù hợp với thời gian học cũng như địa điểm phòng học. 
          + Nếu hết thời hạn nộp học phí lần 2 mà sinh viên chưa đóng học phí thì hệ thống sẽ cập nhật học phần đã đăng ký thành điểm N*, nghĩa là bị rớt và khi sinh viên đăng ký học lại môn này thì bắt buộc phải đóng học phí môn học phần bị điểm N* và học phần đăng ký học lại thì mới được phép học lại.
Sau khi đã chọn học phần, sinh viên chọn nút Đăng ký để hoàn tất. 

Bước 5: Xem thống kê học phần đã đăng ký trong đợt học 

- Học phí: số tiền sinh viên phải nộp cho từng học phần, số tiền này đã được miễn giảm (nếu có).
- Thu: Thể hiện trạng thái thanh toán học phí: đã nộp  , chưa nộp  
- Trạng thái: là trạng thái đăng ký học phần của sinh viên bao gồm đăng ký mới, đăng ký học lại.
- Ngày đăng ký: thông tin ngày sinh viên đăng ký học phần.
Trong trường hợp sinh viên muốn hủy học phần đã đăng ký thì chọn học phần cần hủy và click nút "Hủy". Lưu ý các trường hợp sau sẽ không được hủy học phần đã đăng ký, sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để được giải quyết. 
1. Rơi vào trạng thái lớp: chỉ đăng ký, khóa lớp.
2. Học phần đã đóng học phí.
 
PHẦN IV. HƯỚNG DẪN ĐÓNG HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN 

    Sau khi nhập học, sinh viên được cấp 01 thẻ ATM của Ngân hàng Vietinbank. Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu thu học phí trực tuyến nhằm giảm thiểu rủi ro khi đóng tiền mặt và tăng sự tiện lợi dành cho sinh viên. Các bước thanh toán học phí trực tuyến như sau: 
Bước 1: Truy cập màn hình công nợ sinh viên 
Sau khi đăng ký học phần thành công, sinh viên vào mục Công nợ sinh viên

Bước 2: Chọn học phần để đóng học phí 
Trên màn hình Công nợ, sinh viên chọn một hoặc nhiều học phần chưa đóng (chữ màu đỏ), chọn ngân hàng Vietinbank và bấm nút Thanh toán để thực hiện đóng học phí. 

Màn hình Thanh toán học phí online xuất hiện để xác nhận học phần và số tiền học phí, sinh viên bấm nút Thanh toán.

Bước 3: Nhập thông tin thanh toán 
Trên cửa sổ Thanh toán bằng thẻ E-Partner Ngân hàng Vietinbank, sinh viên nhập Tên chủ thẻ, Số thẻ, Ngày phát hành, sau đó chọn Thanh toán để đóng tiền. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn với mật mã OTP đến số điện thoại của chủ thẻ ATM trong vòng 3 phút. Sinh viên nhập mã OTP vào khung để hoàn thành việc thanh toán.

Lưu ý: Để có thể thanh toán trực tuyến thành công, sinh viên cần thực hiện đăng ký thanh toán trực tuyến cho thẻ ATM. Quy trình thực hiện như sau: 
Bước 1: Truy cập vào website: http://www.vietinbank.vn/

Bước 2: Nhập thông tin
Khách hàng nhập thông tin: Họ tên, số tài khoản, CMND/hộ chiếu, số điện thoại di động. Hệ thống sẽ kiểm tra các thông tin đăng nhập của khách hàng. Nếu các thông tin đăng nhập chính xác (trùng với thông tin khách hàng đăng ký khi phát hành thẻ), hệ thống sẽ gửi về số điện thoại di động của khách hàng mã OTP theo yêu cầu.

Bước 3: Nhập mã OTP 
Mã OTP được gửi qua điện thoại di động sau khi bấm Xác thực ở Bước 2. 

Bước 4: Kiểm tra OTP
Hệ thống sẽ kiểm tra mã OTP khách hàng vừa nhập, nếu khớp đúng sẽ thông báo đăng ký dịch vụ thành công.
Trong quá trình thực hiện đăng ký, nếu có vấn đề gì không rõ, sinh viên liên hệ Vietinbank gần nhất hoặc số điện thoại 0643.512354/512706 để được trợ giúp.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC