Dược sĩ đại học – ngành học mới tại Trường ĐH Bà Rịa – Vũng Tàu

Lượt xem: 5306

Ngày đăng: 04/08/2021

 

[English below]

Là trường đại học định hướng ứng dụng, đa ngành với mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) luôn nắm bắt kịp thời nhu cầu nhân lực để có chiến lược phát triển ngành, trình độ đào tạo phù hợp, trong đó có khối ngành sức khỏe.

Dược sĩ đại học đang là nhu cầu lớn

Dược sĩ đại học là đội ngũ đặc biệt quan trọng của ngành y tế. Hiện nay, nhân lực trình độ này không những thiếu mà còn mất cân đối giữa các vùng miền và tập trung vào hoạt động kinh doanh, phân phối. Ðể bổ sung đủ nhân lực nêu trên cần tập trung đầu tư, tăng cường đào tạo.

Sinh viên BVU trong giờ thực hành

Chủ trương chung là mở rộng mạng lưới các cơ sở đào tạo ngành Dược trên toàn quốc, nhất là các khu vực còn gặp nhiều khó khăn để thu hút nhân lực. Trước nhu cầu cấp thiết đó, từ năm 2019, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai xây dựng Đề án mở ngành Dược học trình độ đại học; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị; đội ngũ giảng viên; chương trình đào tạo theo các quy định hiện hành. Sau khi thẩm định, kiểm tra đảm bảo các điều kiện liên quan, ngày 03/8/2021, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 2543/QĐ-BGDĐT cho phép Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đào tạo ngành Dược học trình độ đại học - Mã ngành 7720201.

Sẵn sàng để đào tạo từ năm học 2021 - 2022

PGS.TS Phạm Đình Long, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: "Để tạo điều kiện tốt nhất cho việc giảng dạy, học tập ngành học này từ năm học 2021 - 2022, Nhà trường đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên một cách kỹ lưỡng và khoa học. Cụ thể, chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở quy định chương trình khung ngành Dược học có tham khảo, tham vấn từ các chuyên gia đến từ các đại học có đào tạo ngành Dược hàng đầu Việt Nam, thời gian đào tạo 5 năm, 176 tín chỉ. Về cơ sở vật chất: kịp thời trang bị các phòng thí nghiệm, thực hành dành riêng cho khối ngành sức khỏe với đầy đủ dụng cụ thí nghiệm, trang thiết bị, mô hình theo đúng quy định. Ngoài các thầy cô giảng viên cơ hữu là những nhà khoa học, nhà giáo có trình độ chuyên môn cao, tâm huyết với nghề, Nhà trường liên kết với các xí nghiệp, công ty dược, các bệnh viện cử giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn, có chuyên môn cao tham gia giảng dạy, hướng dẫn thực hành."

Cơ sở mới của BVU đưa vào hoạt đông từ năm học 2022 – 2023

Nhiều vị trí việc làm đang chờ đón

Sinh viên tốt nghiệp Dược sĩ đại học tại BVU có thể đảm nhận nhiều vị trí chuyên môn dược trong ngành y tế, tham gia quá trình quản lý bệnh tật thông qua việc tối ưu hóa và theo dõi việc điều trị dùng thuốc. Không chỉ đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc tư vấn và sử dụng thuốc tại các cơ sở điều trị, dược sĩ đại học còn sử dụng thành thạo các thiết bị máy móc trong các dây chuyền tại các xí nghiệp sản xuất thuốc, phòng kiểm nghiệm, lưu trữ bảo quản thuốc và đặc biệt là kỹ năng quản lý nhà thuốc, mua bán, cấp phát, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả và tiết kiệm. Với nhu cầu nhân lực ngày càng cao trong lĩnh vực sức khỏe, ngành Dược học sẽ là lựa chọn đúng đắn dành cho các bạn đam mê nghề thầy thuốc.

Thầy thuốc nhân dân, TS.DS Nguyễn Tiến Dẫn – Trưởng khoa Khoa học sức khỏe BVU chia sẻ: "Tốt nghiệp Dược sĩ đại học đi đôi với việc tương lai của bạn đang rộng mở. Ngành Dược được xem là nhất cử lưỡng tiện vì vừa mang lại nguồn thu nhập cho bản thân vừa có thể chăm sóc sức khỏe, phục vụ cộng đồng. Học ngành này không chỉ là học về chuyên môn, mà còn phải học về nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, thương yêu người bệnh và giúp họ có một tinh thần tốt nhất trong quá trình điều trị."

Thông tin tuyển sinh ngành Dược học năm 2021

Cũng như 45 ngành, chuyên ngành tuyển sinh năm nay, BVU tiếp tục xét tuyển ngành Dược học theo các phương thức sau:

Xét học bạ: nhận hồ sơ từ 24 điểm trở lên và xếp loại học tập lớp 12 đạt loại giỏi.
Xét kết quả thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2021: nhân hồ sơ từ 750 điểm trở lên và xếp loại học tập lớp 12 đạt loại giỏi.
Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh có nguyện vọng học ngành Dược tại Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu, điều chỉnh (trực tuyến) sang nguyện vọng 1 từ ngày 29/8 – 5/9/2021 – Mã trường BVU; Mã ngành 7720201; Tổ hợp xét tuyển B00: Toán, Hoá học, Sinh học; B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh; B02: Toán, Sinh học, Địa lý; C08: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học.

Thông tin xét tuyển các ngành tại BVU: https://tuyensinh.bvu.edu.vn/;

https://xettuyen.bvu.edu.vn Hotline: 1900633069./.

Nguồn báo: https://www.giaoduc.edu.vn/duoc-si-dai-hoc-nganh-hoc-moi-tai-truong-dh-ba-ria-vung-tau-2021-2021.htm

------------------------

Bachelor of pharmacy – a new major at Ba Ria - Vung Tau University

As an application-oriented university with multiple majors and the goal of providing training to meet the needs of society, Ba Ria - Vung Tau University (BVU) always promptly grasps human resource needs so as to have a strategy for industry development and appropriate training which includes Health care major.

A great demand for bachelors majoring in Pharmacy

Bachelors majoring in Pharmacy play an important part in the health sector. Currently, there is not only a lack of qualified human resources in this field but there is also an imbalance among regions, and they focus much on business and distribution activities. To supplement enough human resources mentioned above, it is necessary to focus on investment and training.

The policy is to expand the network of pharmacy training institutions nationwide, especially in areas where it is difficult to attract human resources. Facing that urgent need, since 2019, Ba Ria - Vung Tau University has developed a project for university degrees in Pharmacy major; investment in facilities and equipment; teaching staff; training programs according to current regulations. After assessing and checking to ensure the relevant conditions, on August 3, 2021, the Minister of Education and Training issued Decision No. 2543/QD-BGDDT allowing Ba Ria - Vung Tau University to train Pharmacy at university level - Code 7720201.

Ready to train from the school year of 2021 – 2022

Assoc. Prof. Pham Dinh Long, Vice Rector of Ba Ria - Vung Tau University said: "In order to provide the best conditions for the teaching and learning of this subject from the school year of 2021 – 2022, the University has prepared for conditions related to facilities, training programs, teaching staff in a thorough and scientific manner. More specifically, the training program is based on the theoretical framework of Pharmacology education with references and consultations from experts from the leading pharmaceutical training universities in Vietnam with the 5-year-training and 176 credits. In terms of facilities, the university has been promptly equipped with laboratories exclusively for the Health major with full laboratory instruments, equipment and models in accordance with regulations. In addition to the full-time teachers who are scientists and lecturers with high professional qualifications and dedication to the profession, the University cooperates with factories, pharmaceutical companies, and hospitals to send experienced lecturers with high expertise to participate in teaching and practice guidance."

Plenty of job positions awaiting

Bachelors of the Pharmacy at BVU can work in a variety of pharmacy professional positions in the health industry and participate in disease management through the optimization and monitoring of drug treatment. Not only playing a leading role in consulting and using drugs at treatment facilities, bachelors majoring in Pharmacy also can use equipment and machines of production lines proficiently at drug manufacturing factories, laboratories and places of drug storage and preservation. They can especially get the skills in pharmacy management, purchase, sale, dispensing, and instructions on safe, effective and economical use of drugs. With the increasing demand for human resources in the field of health, Pharmacy will be the right choice for anyone passionate about the medical profession.

The People's Doctor, Dr. Nguyen Tien Dan - Dean of the Faculty of Health Sciences of BVU shared: "Graduation from university as a pharmacist means your bright future is awaiting. The pharmaceutical industry is considered cutting two trees with one saw, because it can both bring income for oneself, and they can take care of health and serve the community. Studying this major is not only learning about expertise, but also learning about personality, professional ethics, loving patients and helping them have the best spirit during the treatment process."

Information about admissions for Pharmacy major in 2021

Like the 45 majors and specialties this year, BVU continues to enroll students for Pharmacy major in the following ways:

1. Reviewing academic records: receiving profiles of 24 points or more with grade 12 being academically rated as good.

2. Considering the results of the Aptitude Test of Viet Nam National University -HCM City in 2021: receiving profiles of 750 points or more with grade 12 being academically rated as good.

3. Considering the results of the national high school exam: Candidates wishing to study Pharmacy at Ba Ria - Vung Tau University, adjust (online) to expectation number 1 from August 29 to September 5, 2021 – BVU Code; The major code 7720201; B00 Admission Complex: Mathematics, Chemistry, Biology; B08: Math, Biology, English; B02: Math, Biology, Geography; C08: Literature, Chemistry, Biology.

Get more information on admissions for majors at BVU, click https://tuyensinh.bvu.edu.vn/;

https://xettuyen.bvu.edu.vn Hotline: 1900633069./.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC