Các nội dung viết thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân-SVHS năm học 2016-2017 (Đợt 1)

Lượt xem: 5233

Ngày đăng: 01/09/2016

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐAI HỌC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

CÁC NỘI DUNG VIẾT THU HOẠCH

 (Đính kèm Thông báo số 185/TB-BVU ngày 23/8/2016 của Hiệu trưởng

Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu)

 

          Sinh viên viết bài thu hoạch cá nhân theo một trong sáu chủ đề dưới đây:

1. Những định hướng phát triển của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu và của khoa trong năm học 2016-2017 là gì? Với vai trò là sinh viên, bạn có đóng góp nào đối với nhà trường để giúp nâng cao chất lượng?

2. Những vấn đề sinh viên cần lưu ý khi học tập theo hệ thống tín chỉ hiện nay là gì? Với vai trò là sinh viên, bạn có đóng góp nào đối với nhà trường để giúp nâng cao chất lượng?

3. Hãy chia sẻ những kinh nghiệm, những giải pháp giúp bạn học tập hiệu quả. Theo bạn, bên cạnh việc học tại trường, sinh viên cần biết và cần chuẩn bị những gì để đạt kết quả tốt và có cơ hội tìm việc làm cao?

4. Bạn đã chuẩn bị để hoàn thành chuẩn đầu ra của khoá học như thế nào? Hãy nêu quan điểm và đề xuất của bạn về chuẩn đầu ra hiện hành.

5. Theo bạn phong trào "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh" có ý nghĩa như thế nào đối với thanh niên, sinh viên nước ta hiện nay? Tư tưởng/phẩm chất đạo đức/phong cách sống và làm việc nào của Hồ Chí Minh gây ấn tượng sâu sắc nhất đối với bạn? Tại sao?

Tham khảo: http://www.tuyengiao.vn/Home/Van-de-quan-tam/87920/Day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-Ho-Chi-Minh

6. Theo bạn, sinh viên cần và nên làm gì để góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc thực hiện các hành vi văn hóa khi tham gia giao thông (Tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; hạn chế sử dụng còi, sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò…)

Tham khảo: Luật giao thông đường bộ hiện hành (http://www.baogiaothong.vn/toan-van-luat-giao-thong-duong-bo-moi-nhat-d148631.html)

Bài thu hoạch viết tay, nộp về Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên trước ngày 10/9/2016. Người tiếp nhận: Cô Nguyễn Thị Thanh Tuyết.

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

GS. TSKH Hoàng Văn Kiếm

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC