BVU ký kết thỏa thuận hợp tác cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Lượt xem: 1428

Ngày đăng: 14/10/2020

Ngày 13/10, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bà Rịa – Vũng Tàu và Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu (BVU) vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 – 2025.

Với lợi thế là trường Đại học đa ngành nghề tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, BVU có đội ngũ cán bộ, giảng viên trình độ cao và trang thiết bị, phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
 


Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh BRVT phát biểu tại lễ ký kết

Nhằm phát huy tiềm lực trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ của Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu trong các họat động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ; tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thỏa thuận hợp tác giữa BVU và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ góp phần khuyến khích và tạo điều kiện triển khai đặt hàng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; ứng dụng, chuyển giao các thành tựu khoa học và công nghệ, tiến bộ KHKT vào việc nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, nâng cao năng lực cạnh tranh của các nông sản hàng hóa của tỉnh trên thị trường. 

BVU và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn BRVT ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2025

Hai đơn vị sẽ cùng phối hợp thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đề án, mô hình/đề tài ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất và đời sống, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn. Đặc biệt là hợp tác tham gia triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao trong nông nghiệp đến năm 2025 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi UBND tỉnh được phê duyệt; Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Chương trình mục tiêu đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh,... 

Để góp phần đáp ứng nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, trong thời gian tới BVU sẽ mở các ngành đào tạo trình độ kỹ sư và thạc sĩ lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ là đơn vị tư vấn cho nhà trường trong việc lập dự án các khu chăn nuôi, trồng trọt phục vụ giảng viên, sinh viên ngành Nông nghiệp chất lượng cao trong thời gian tới.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao là một trong những định hướng phát triển thế mạnh của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong thời gian tới. Thỏa thuận hợp tác sẽ góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, các nghiên cứu khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự phát triển trong những năm tiếp theo.

Hải Lam

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC