Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng 9 bậc, xếp thứ 3 về chỉ số Vietnam ICT Index 2016

Lượt xem: 284

Ngày đăng: 15/04/2017

Đây là thông tin được Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) và Hội Tin học Việt Nam (VAIP) đưa ra tại họp báo công bố xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2016 (Vietnam ICT Index 2016).

Chỉ số sẵn sàng cho phát triển ứng dụng CNTT-TT Việt Nam là báo cáo do VAIP và Bộ TTTT tiến hành khảo sát, đánh giá và công bố xếp hạng hàng năm. Báo cáo nhằm giúp các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp xác định vị trí, hiện trạng phát triển và ứng dụng CNTT-TT trong bức tranh tổng thể của cả nước. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp nhằm cải thiện công tác phát triển và ứng dụng CNTT của từng bộ, ngành, địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, xây dựng thành công Chính phủ điện tử.


Ngành Giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả trong hoạt động day, học và quản lý giáo dục.
Nguồn: Internet

Từ năm 2016, chỉ tiêu và phương pháp đánh giá xây dựng báo cáo đã được đổi mới phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Chỉ số ICT Index được kết cấu theo hệ thống chỉ tiêu của Liên hợp quốc về đánh giá, xếp hạng chính phủ điện tử. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá bao gồm 03 chỉ số thành phần là chỉ số hạ tầng kỹ thuật, chỉ số hạ tầng nhân lực, chỉ số ứng dụng CNTT. Việc tổ chức đánh giá cũng được đổi mới so với các năm trước đây, các số liệu được xác minh thực tế, kiểm tra tính logic và tin cậy trong thời gian 1-2 tháng trước khi nhập liệu để tính toán.

Theo kết quả báo cáo Vietnam ICT Index 2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tăng 9 bậc so với năm 2015 và vượt lên xếp thứ 3 trong tổng số 20 bộ, ngành có dịch vụ công trực tuyến. Vị trí thứ nhất và vị trí thứ 2 do Bộ Tài chính và Ngân hàng nhà nước giữ trong nhiều năm qua. Tính riêng các chỉ số thành phần thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 05 về hạ tầng kỹ thuật, thứ 09 về hạ tầng nhân lực và thứ 02 về ứng dụng CNTT.

Trong những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã triển khai quyết liệt nhiều hoạt động ứng dụng CNTT trong quản lý, hỗ trợ dạy, học và nghiên cứu khoa học trong toàn ngành. Bộ đã đẩy mạnh ứng dụng có hiệu quả nhiều hệ thống CNTT như hệ thống văn phòng điện tử (e-Office), hiện đại hóa cổng thông tin điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, hệ thống học tập trực tuyến (e-learning), kho học liệu điện tử, họp trực tuyến qua mạng, nâng cấp cơ sở hạ tầng thông tin, kết nối liên thông các hệ thống thông tin quản lý…

Bên cạnh đó nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cũng đang được gấp rút triển khai, sớm đưa vào khai thác sử dụng ngay từ năm 2017 như hệ thống đảm bảo an toàn thông tin hiện đại, cơ sở dữ liệu toàn ngành từ giáo dục mầm non, phổ thông cho đến đại học, các hệ thống thông tin chuyên ngành từ trung ương đến địa phương.

Kết quả xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng Công nghệ thông tin - Truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam 2016 (Vietnam ICT Index 2016) sẽ là động lực để Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như toàn ngành Giáo dục tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, từng bước nâng cao thứ hạng những năm tới đây.

Nguồn: moet.gov.vn

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC