Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại trường THPT

Lượt xem: 455

Ngày đăng: 11/01/2021

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại trường THPT tỉnh Bình Thuận

Thời gian: 7h, ngày 12/01/2021

Địa điểm: huyện Hàm Thuận Bắc

- THPT Dân tộc nội trú Tỉnh
- THPT Hàm Thuận Bắc
- THPT Nguyễn Văn Linh

Chuyên gia tư vấn: TS Đỗ Ngọc Minh, Khoa Công nghệ kỹ thuật - Nông nghiệp Công nghệ cao BVU