Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại trường THPT

Lượt xem: 594

Ngày đăng: 11/01/2021

Tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh trực tiếp tại trường THPT tỉnh Bình Thuận

Thời gian: 7h, ngày 12/01/2021

Địa điểm: huyện Tánh Linh

- THPT Nguyễn Văn Trỗi
- THPT Tánh Linh