Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu phát hành Tạp chí khoa học số 1

Lượt xem: 155

Ngày đăng: 21/10/2021

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là một trường đại học đa ngành được thành lập ngày 27/1/2006 theo Quyết định số 27/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã có những đóng góp trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của miền Đông Nam bộ nói riêng và cả nước nói chung.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhà trường đang triển khai hàng loạt các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học. Một trong các giải pháp đó là việc xây dựng diễn đàn phục vụ nhu cầu thông tin, nghiên cứu khoa học, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, giảng viên và học viên.
Được sự ủng hộ và cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, ngày 13 tháng 07 năm 2021, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông ký Quyết định số 436/GP-BTTTT về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Tạp chí Khoa học Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu.
Tạp chí Khoa học Trường Đại học Bà Riạ - Vũng Tàu ra đời là sự kế thừa và phát huy truyền thống của các nội san, kỷ yếu khoa học Nhà trường đã thực hiện trong nhiều năm qua. Tạp chí được phát hành bốn tháng một kỳ. Tôn chỉ, mục đích xuyên suốt của Tạp chí là tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, pháp luật về giáo dục và đào tạo; công bố các kết quả công trình nghiên cứu khoa học, góp phần thúc đẩy tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục nước nhà.

Những nội dung chính được đăng tải trên Tạp chí là: các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trong Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu cũng như các trường đại học trên toàn quốc; các sáng kiến mới của độc giả vừa là diễn đàn trao đổi, tranh luận, các bài viết gửi tham gia phải thể hiện được sáng kiến mới của người viết về các lĩnh vực học tập, nghiên cứu và giảng dạy; các thông tin khoa học trong và ngoài nước; các hoạt động khoa học, hội thảo khoa học nổi bật trong và ngoài nhà trường; các công trình nghiên cứu thuộc mảng khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật, những ứng dụng khoa học thành công vào thực tiễn đời sống; các công trình nghiên cứu thuộc mảng khoa học xã hội, khoa học giáo dục; các bài viết giới thiệu văn hóa, lịch sử của các dân tộc, các địa phương. Đồng thời, đây cũng là diễn đàn trao đổi thông tin, kinh nghiệm giữa nhà tuyển dụng, doanh nghiệp với nhà trường, sinh viên.

Xem ấn phẩm Tạp chí khoa học Trường Đại học Bà Riạ - Vũng Tàu số 1 tại đây.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC