TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU CÔNG BỐ THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

Lượt xem: 23223

Ngày đăng: 01/02/2021

Tham khảo 46 ngành, chuyên ngành: http://tuyensinh.bvu.edu.vn/

Năm 2021, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) tuyển sinh 46 ngành và chuyên ngành đào tạo đại học chính quy, 3 ngành đại học chất lượng quốc tế. Theo đó, BVU đưa ra 4 phương thức linh hoạt để xét tuyển và công bố học phí cùng hàng loạt chính sách học bổng, hỗ trợ cho tân sinh viên.

I. CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN: gồm xét học bạ THPT; Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT; Xét kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM năm 2021; Xét tuyển thẳng.

1. Xét tuyển học bạ THPT

a) Theo tổ hợp xét tuyển (3 môn):

Thí sinh chọn 2 trong 4 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (Tổng điểm) là cao nhất.

Ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A sau khi tính toán điểm các môn, học kỳ theo tổ hợp xét tuyển thì chọn như sau:

Môn xét tuyển Tổ hợp Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Điểm TB
HK1 HK2 HK1 HK2 HK1 HK2
Toán A00     8   9   8.5
    8   7   7.5
Hóa     7.5   9.5   8.5
Tổng điểm 24.5
Điểm ưu tiên khu vực (KV2-NT) 0.5
Điểm ưu tiên đối tượng 0
Điểm xét tuyển 25

b) Theo tổng ĐTB của 3 trong 6 học kỳ:

Thí sinh chọn ĐTB 3 trong 6 học kỳ của 3 năm THPT (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng ĐTB (Tổng điểm) là cao nhất. Ví dụ, thí sinh Trần Thanh B sau khi tính toán các học kỳ thì chọn 3 học kỳ dưới đây để đăng ký xét tuyển.

Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Tổng điểm
ĐTB HK1 ĐTB HK2 ĐTB HK1 ĐTB HK2 ĐTB HK1 ĐTB HK2
8     9 8   25
Điểm ưu tiên khu vực (KV2) 0.25
Điểm ưu tiên đối tượng (Đối tượng 2, thuộc Nhóm ưu tiên 1) 2.0
Điểm xét tuyển 27.25

c) Theo ĐTB 3 năm THPT:

Tổng điểm là tổng ĐTB cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12. Ví dụ, thí sinh Lê Nguyên C có điểm xét tuyển như sau (đủ điều kiện xét tuyển).

ĐTB cả năm Lớp 10 ĐTB cả năm Lớp 11 ĐTB cả năm Lớp 12 Tổng điểm
6 5.75 6 17.75
Điểm ưu tiên khu vực (KV2) 0.25
Điểm ưu tiên đối tượng 0
Điểm xét tuyển 18

d) Điều kiện xét tuyển; chính sách ưu tiên cho 3 cách xét tuyển a, b, c:

- Ngành Dược học: Điểm xét tuyển >= 24 và lớp 12 xếp loại học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Ngành Điều dưỡng: Điểm xét tuyển >=19,5 và lớp 12 xếp loại học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên..

- Các ngành còn lại: Điểm xét tuyển >= 18.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn theo tổ hợp xét tuyển hoặc tổng ĐTB cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh 2021.

Ví dụ: Đối với ngành nhận hồ sơ xét tuyển là 18 điểm, nếu thí sinh thuộc KV1, Nhóm UT1 có Tổng điểm từ 15.25 trở lên thì đủ điều kiện nộp hồ sơ (vui lòng xem bảng ngay dưới đây).

Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT
(không có ưu tiên đối tượng)
18.00 17.75 17.50 17.25
Nhóm ưu tiên 2- UT2
(Đối tượng 5 đến 7)
17.00 16.75 16.50 16.25
Nhóm ưu tiên 1 - UT1
(Đối tượng 1 đến 4)
16.00 15.75 15.50 15.25

e) Thời gian nhận hồ sơ:

Đợt Từ ngày đến ngày Xét tuyển, công bố kết quả
1 01/2 – 31/3/2021 01/4/2021
2 01/4 – 31/5/2021 02/6/2021
3 01/6 – 30/6/2021 02/7/2021
4 01/7 – 8/8/2021 09/8/2021
5 9/8 – 31/8/2021 01/9/2021
6 01/9 – 15/9/2021 (nếu còn chỉ tiêu)  

f) Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của BVU, nhận tại Văn phòng Tuyển sinh hoặc tải từ website bvu.edu.vn). Tải tại đây.

- Bản photo công chứng học bạ THPT hoặc Giấy xác nhận kết quả học tập các học kỳ có đóng dấu của Trường THPT.

- Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

 

g) Thuận lợi khi xét học bạ:

- Cơ hội trúng tuyển sớm.

- Không ảnh hưởng đến việc đăng ký nguyện vọng (NV) theo kết quả thi THPT.

- Bình đằng giữa các phương thức xét tuyển, trúng tuyển học chung với nhau, bằng cấp như nhau.

- Nhiều cơ hội nhận học bổng.

Đăng ký ngay

 

2. Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Thí sinh ĐKXT vào Mã trường BVU theo thời gian quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (thang điểm 10) theo tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Quy chế tuyển sinh 2021.

- Có điểm thi tốt nghiệp năm 2021 (hoặc các năm trước) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT và BVU quy định.

Lưu ý:

- Khi đăng ký nguyện vọng (NV) theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống không hiển thị tên chuyên ngành. Do đó, thí sinh muốn đăng ký chuyên ngành theo bảng dưới đây thì chọn mã ngành, tên ngành tương ứng. Khi trúng tuyển, nhập học, nhà trường sẽ sắp xếp chuyên ngành theo nguyện vọng. Ví dụ: Thí sinh có nguyện vọng học chuyên ngành Kinh doanh quốc tế thì chọn mã ngành là 7340101, tên ngành là Quản trị kinh doanh.

- Khuyến khích thí sinh đã đăng ký xét học bạ, tiếp tục đăng ký NV theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào BVU (ưu tiên chọn NV1) để cơ hội trúng tuyển vào ngành mình mong muốn là cao nhất.

 

3.  Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực (ĐGNL) năm 2021 của ĐHQG TP.HCM

- Điểm xét tuyển là tổng điểm bài thi ĐGNL 2021 của ĐHQG TP.HCM (theo thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định.

- Điều kiện: tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Có kết quả thi ĐGNL ĐHQG TP.HCM năm 2021 đạt ngưỡng điểm xét tuyển do BVU quy định.

- Nhận hồ sơ từ 8/4 – 31/7/2021; Xét tuyển, công bố kết quả 02/8/2021

- Hồ sơ gồm có:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của BVU). Tải phiếu tại đây

+ 01 bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi ĐGNL 2021 của ĐHQG TP.HCM.

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Ví dụ: đối với các ngành có điểm nhận hồ sơ ĐGNL là 650, nếu thí sinh thuộc KV-2NT, HSPT đạt từ 630 điểm trở lên thì đủ điều kiện đăng ký xét tuyển (vui lòng xem bảng ngay dưới đây):

Khu vực

Đối tượng

KV3 KV2 KV2-NT KV1
HSPT
(không có ưu tiên đối tượng)
650 640 630 620
Nhóm ưu tiên 2- UT2
(Đối tượng 5 đến 7)
610 600 590 580
Nhóm ưu tiên 1 - UT1
 (Đối tượng 1 đến 4)
570 560 550 540

- Ưu tiên giữa các khu vực kế tiếp cách nhau 10 điểm

- Ưu tiên giữa các nhóm đối tượng kế tiếp cách nhau 40 điểm

4. Xét tuyển thẳng: Theo Quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 của Bộ GD&ĐT và của BVU.

 

II. DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 2021

STT Tên ngành/Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo (năm) Điểm sàn xét học bạ Điểm nhận hồ sơ
ĐGNL
1

Quản trị kinh doanh,

 4 chuyên ngành:

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

- Quản trị truyền thông đa phương tiện

- Kinh doanh quốc tế

7340101

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 650
2

Kế toán, 2 chuyên ngành

- Kế toán kiểm toán

- Kế toán tài chính

7340301

A00, A04,

C04, D01

120 3,5 18 650
3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00, A01,

D09, D01

120 3,5 18 650
4

Bất động sản

7340116

A00, C04,

C01, D01

120 3,5 18 650
5

Marketing, 3 chuyên ngành

- Marketing thương hiệu

- Digital Marketing

- Marketing và tổ chức sự kiện

7340115

A00, A04,

C01, D01

120 3,5 18 650
6

Luật3 chuyên ngành

- Luật dân sự

- Luật hành chính

- Luật kinh tế

7380101

A00, A01,

C00, D01

120 3,5 18 650
7

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng,

3 chuyên ngành

- Logistics và QL chuỗi cung ứng

- Tổ chức quản lý cảng - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế

- Kinh tế vận tải

7510605

A00, C00,

C04, D01

120 3,5 18 650
8

Đông phương học, 3 chuyên ngành

- Đông phương học ứng dụng

- Ngôn ngữ Nhật Bản

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

7310608

C00, C20,

D01, C19

120 3,5 18 650
9

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

C00, C20,

D01, D15

120 3,5 18 650
10

Ngôn ngữ Anh3 chuyên ngành

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh du lịch

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

7220201

A01, D01,

D14, D15

120 3,5 18 650
11

Tâm lý học

7310401

C00, C20,

D01, D15

120 3,5 18 650
12

Công nghệ thông tin, 3 chuyên ngành

- Công nghệ thông tin

- Quản trị mạng và an toàn thông tin

- Lập trình ứng dụng di động và game

7480201

A00, A01,

A04, A10

120 3,5 18 650
13

Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

2 chuyên ngành

- Cơ điện tử

- Cơ khí chế tạo máy

7510201

A00, A03,

A04, D01

120 3,5 18 650
14

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00, A03,

A04, D01

120 3,5 18 650
15

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,

3 chuyên ngành

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Điện tử công nghiệp

- Điều khiển và tự động hóa

7510301

A00, A01,

A04, D01

120 3,5 18 650
16

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngchuyên ngành

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7510102

A00, A01,

A04, C01

120 3,5 18 650
17

Công nghệ kỹ thuật hoá học,

3 chuyên ngành

- Công nghệ kỹ thuật hoá học

- Công nghệ hóa dầu

- Công nghệ môi trường

7510401

A00, A01,

A06, B00

120 3,5 18 650
18

Công nghệ thực phẩm,

2 chuyên ngành

- Công nghệ thực phẩm

- Quản lý chất lượng thực phẩm

7540101

A00, B00,

B02, C08

120 3,5 18 650
19

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 650
20

Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành

- Quản trị khách sạn

- Quản trị Nhà hàng-Khách sạn

7810201

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 650
21

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

A00, C00,

C01, D01

120 3,5 18 650
22

Dược học

7720201

B00, B08,

B02, C08

176 5 24 750
23

Điều dưỡng

7720301

B00, B08,

B02, C08

144 4 19.5 700

Ghi chú:

*: Các ngành mở trong năm 2021

- Văn bằng tốt nghiệp: ngành Dược học cấp bằng Dược sĩ, tất cả các ngành còn lại cấp bằng Cử nhân theo đúng tên ngành, chuyên ngành được ghi trong phụ lục văn bằng.

Tổ hợp xét tuyển

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

A02: Toán, Vật lí, Sinh học;

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

A03: Toán, Vật lý, Lịch sử

C08: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học

A04: Toán, Vật lý, Địa lý

C19: Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

A06: Toán, Hóa, Địa lý

C20: Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

A10: Toán, Vật lý, GD công dân

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

B02: Toán, Sinh học, Địa lý

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh

III. TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

1. Ngành đào tạo:

TT Tên ngành/
chuyên ngành
Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Tính vượt trội của chương trình
1 Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp 7340101

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

- Chương trình được xây dựng có tham khảo, đối sánh với các chương trình quốc tế của một số ĐH trong và ngoài nước

- Ban giảng huấn gồm các giảng viên trình độ cao được đào tạo từ các trường ĐH danh tiếng

- Phòng học được trang bị tối ưu với các thiết bị và phương tiện giảng dạy hiện đại

- Sĩ số lớp học không quá 30 sinh viên

- Tăng cường tiếng Anh ngay từ năm đầu để tiến đến các môn học được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh ở năm cuối.

- Sinh viên khi tốt nghiệp, ngoài kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp đạt đẳng cấp quốc tế còn sở hữu trình độ tiếng Anh lưu loát đủ để làm việc trong môi trường quốc tế và học tiếp ở bậc học cao hơn

- Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các nhà tuyển dụng "khó tính" trong và ngoài nước

- Học phí: 885.000 đ/tín chỉ

- Tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân, hình thức đào tạo chính quy chất lượng quốc tế (ghi trong Phụ lục văn bằng)

2 Quản trị khách sạn chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn 7810201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

3 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 7480201

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Đăng ký trực tuyến tại: https://xettuyen.bvu.edu.vn/dang-ky-xet-tuyen-chat-luong-quoc-te.html

 

2. Phương thức tuyển sinh, chế độ ưu tiên, đăng ký xét tuyển: như ĐH chính quy.

Tải phiếu đăng ký xét tuyển Đại học chính quy chất lượng quốc tế tại đây

 

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

- Thí sinh vui lòng xem thông tin chi tiết tại https://tuyensinh.bvu.edu.vn.

- Đăng ký xét tuyển trực tuyến tại https://xettuyen.bvu.edu.vn.

- Nộp trực tiếp tại Văn phòng Tuyển sinh BVU - 80 Trương Công Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu

- Điện thoại: 1900633069

– Zalo 0359946868; Email: tuyensinh@bvu.edu.vn.

- Nộp qua đường bưu điện theo địa chỉ Văn phòng tuyển sinh nêu trên.

 

V. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Tổng số tín chỉ của chương trình chính khóa: 

Tất cả các ngành là 120 tín chỉ. Riêng ngành Điều dưỡng là 144 tín chỉ, ngành Dược học là 176 tín chỉ.

2. Học phí: 

Học phí: theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ

- Đinh mức 680.000 đồng/tín chỉ cho tất cả các ngành. Riêng ngành Điều dưỡng 875.000 đồng/tín chỉ, ngành Dược học 980.000 đồng/tín chỉ. Định mức này cố định trong toàn khóa học.

- Khi nhập học, Tân sinh viên được nộp học phí học kỳ 1 tối đa 02 lần.

- Hỗ trợ phụ huynh vay vốn ngân hàng để nộp học phí với lãi suất 0% trong 12 tháng.

3. Học bổng: Năm 2021, BVU dành 10 tỷ đồng để trao tặng học bổng gồm:

Stt Loại học bổng Tiêu chí Số lượng (suất) Trị giá/Ghi chú
1 Học bổng nhập học sớm Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trước 30/4/2021 và nhập học trước 30/7/2021 100 3 triệu/suất (áp dụng cho 100 thí sinh đầu tiên)
2 Học bổng kết nối các trường THPT HS lớp 12 năm học 2020-2021 các trường THPT tại BR-VT và các tỉnh đã ký kết hợp tác với BVU, nhập học theo điểm xét học bạ (xét từ cao xuống theo từng trường) 200 1 -3 triệu/suất
3 Học bổng phát triển tài năng Sinh viên thủ khoa BVU (có điểm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất) 1 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT 10 100% học phí toàn khóa, duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT 30 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=27 hoặc xét học bạ >=28 100 100% học phí học kỳ 1
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=26 hoặc xét học bạ >=27 300 50% học phí học kỳ 1
4 Học bổng toả sáng năng khiếu Sinh viên đoạt giải cá nhân Nhất, Nhì Ba cấp tỉnh trở lên tại các cuộc thi âm nhạc, thể dục thể thao khi học THPT 50 Tương ứng 100%; 75%; 50% học phí học kỳ 1
5 Học bổng khuyến học, khuyến tài Xét và trao từng học kỳ theo kết quả học tập, rèn luyện, hoàn cảnh gia đình của sinh viên Theo quy định của BVU 3 - 5 tỷ đồng/năm
6 Học bổng doanh nghiệp Xét và trao từng học kỳ, toàn khóa học 20 Trên 1 tỷ đồng/năm

4. Các chính sách hỗ trợ, ưu đãi

a) Gia đình có anh chị em ruột đang theo học đại học chính quy tập trung tại BVU được giảm 10% học phí chính khoá đối với sinh viên thứ 2, sinh viên thứ 3 giảm 15%.

b) Tân sinh viên BVU 2021 là học sinh từ các trường THPT thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (IEC, SNA, UKA, iSchool) được giảm 10% học phí chính khoá năm đầu tiên.

c) Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn, giảm học phí theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Sinh viên được vay vốn tín dụng 25 triệu/năm theo Quyết định 1656/QĐ-TTg, ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

e) Sinh viên được xét cấp kinh phí để nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

f) Sinh viên được thực tập và có cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại hơn 350 doanh nghiệp đã hợp tác với BVU.

g) Chính sách hỗ trợ của ngân hàng Sacombank gồm: Chương trình trả góp học phí lãi suất 0%; Chương trình vay tiêu dùng, áp dụng cho phụ huynh sinh viên BVU.

h) Cùng nhiều chính sách hỗ trợ khác của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng và của BVU.

 

6 LÝ DO LỰA CHỌN BVU:

1. Trường đạt kiểm định quốc gia, đạt chuẩn 3 sao quốc tế QS Stars – Anh Quốc; top 10 các trường đại học tư thục, top 70 các trường đại học Việt Nam.

2. Trên 95% sinh viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập từ 8 - 20 triệu đồng/tháng.

3. 46 ngành và chuyên ngành đào tạo phù hợp với xu thế, kỹ năng tiếng Anh của sinh viên được nâng cao vượt bậc.

4. Học bổng hấp dẫn, học phí phù hợp.

5. Cơ sở đào tạo đẹp và hiện đại bậc nhất với đa dạng tiện ích đi kèm.

6. Học tập tại thành phố biển Xanh - Sạch - Đẹp; đời sống cao, đa văn hóa, kết nối giao lưu quốc tế.

Cơ sở mới BVU sẽ khởi công xây dựng đầu năm 2021, đưa vào hoạt động năm 2022

 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH 2021

Dịch bệnh Covid-19 bùng phát vào thời điểm thi tốt nghiệp và tuyển sinh nên các mốc thời gian xét tuyển năm 2021 có chậm hơn so với các năm trước. Hiện có gần 100 trường đại học trên cả nước xét tuyển bổ sung từ cuối tháng 9.

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu (BVU) dành 300 chỉ tiêu cuối cùng xét tuyển bổ sung đại học chính quy theo 2 phương thức: xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp và xét học bạ THPT.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố biển Vũng Tàu xinh đẹp, nơi có khí hậu tuyệt vời, có môi trường trong sạch nhất hiện nay, BVU sẽ là nơi học tập, trải nghiệm suất xắc cho sinh viên. Đồng thời, với lợi thế của địa phương nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm phát triển về du lịch, cảng biển, dầu khí, điện năng, công nghiệp hỗ trợ…, sinh viên tốt nghiệp tại BVU đón nhận cơ hội làm việc rất lớn tại Vùng kinh tế trọng điểm này.

Chi tiết thông tin tuyển sinh:

I. PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN

1. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT: điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển 3 môn theo tổ hợp ngành Dược học là 21, ngành Điều dưỡng là 19, các ngành còn lại là 15.

2. Xét tuyển học bạ THPT:

a) Theo tổ hợp xét tuyển (3 môn):

Thí sinh chọn 2 trong 4 học kỳ năm lớp 11 và lớp 12 (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng điểm trung bình (ĐTB) 3 môn theo tổ hợp xét tuyển (Tổng điểm) là cao nhất.

b) Theo tổng ĐTB của 3 trong 6 học kỳ:

Thí sinh chọn ĐTB 3 trong 6 học kỳ của 3 năm THPT (có ít nhất 1 học kỳ lớp 12) sao cho tổng ĐTB (Tổng điểm) là cao nhất.

c) Theo ĐTB 3 năm THPT:

Tổng điểm là tổng ĐTB cả năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12.

d) Điều kiện xét tuyển:

- Ngành Dược học, điểm xét tuyển >= 24 và lớp 12 xếp loại học lực giỏi hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên.

- Ngành Điều dưỡng, điểm xét tuyển >=19,5 và lớp 12 xếp loại học lực khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

- Các ngành còn lại, điểm xét tuyển >= 18.

Ngưỡng điểm nhận hồ sơ cho 2 phương thức trên đã cộng ưu tiên khu vực (0,25 điểm) và đối tượng (1,0 điểm) theo Quy chế hiện hành.

Thí sinh tìm hiểu ngành, chuyên ngành tại https://tuyensinh.bvu.edu.vn/

Đăng ký xét tuyển tại: https://xettuyen.bvu.edu.vn/

Thời gian đăng ký từ 01/10 đến 10/10/2021.

Hotline: 1900633069 - Zalo: 0359946868.

DANH MỤC NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH

STT Tên ngành/Chuyên ngành Mã ngành Tổ hợp xét tuyển Tổng số tín chỉ Thời gian đào tạo (năm) Điểm sàn xét học bạ Điểm sàn xét KQ thi TN
1

Quản trị kinh doanh,

 4 chuyên ngành:

- Quản trị doanh nghiệp

- Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

- Quản trị truyền thông đa phương tiện

- Kinh doanh quốc tế

7340101

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 15
2

Kế toán, 2 chuyên ngành

- Kế toán kiểm toán

- Kế toán tài chính

7340301

A00, A04,

C04, D01

120 3,5 18 15
3

Tài chính - Ngân hàng

7340201

A00, A01,

D09, D01

120 3,5 18 15
4

Bất động sản

7340116

A00, C04,

C01, D01

120 3,5 18 15
5

Marketing, 3 chuyên ngành

- Marketing thương hiệu

- Digital Marketing

- Marketing và tổ chức sự kiện

7340115

A00, A04,

C01, D01

120 3,5 18 15
6

Luật3 chuyên ngành

- Luật dân sự

- Luật hành chính

- Luật kinh tế

7380101

A00, A01,

C00, D01

120 3,5 18 15
7

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng,

3 chuyên ngành

- Logistics và QL chuỗi cung ứng

- Tổ chức quản lý cảng - XNK - Giao nhận vận tải quốc tế

- Kinh tế vận tải

7510605

A00, C00,

C04, D01

120 3,5 18 15
8

Đông phương học, 3 chuyên ngành

- Đông phương học ứng dụng

- Ngôn ngữ Nhật Bản

- Ngôn ngữ Hàn Quốc

7310608

C00, C20,

D01, C19

120 3,5 18 15
9

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

C00, C20,

D01, D15

120 3,5 18 15
10

Ngôn ngữ Anh3 chuyên ngành

- Tiếng Anh thương mại

- Tiếng Anh du lịch

- Phương pháp giảng dạy tiếng Anh

7220201

A01, D01,

D14, D15

120 3,5 18 15
11

Tâm lý học

7310401

C00, C20,

D01, D15

120 3,5 18 15
12

Công nghệ thông tin, 3 chuyên ngành

- Công nghệ thông tin

- Quản trị mạng và an toàn thông tin

- Lập trình ứng dụng di động và game

7480201

A00, A01,

A04, A10

120 3,5 18 15
13

Công nghệ kỹ thuật cơ khí,

2 chuyên ngành

- Cơ điện tử

- Cơ khí chế tạo máy

7510201

A00, A03,

A04, D01

120 3,5 18 15
14

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

A00, A03,

A04, D01

120 3,5 18 15
15

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử,

3 chuyên ngành

- Điện công nghiệp và dân dụng

- Điện tử công nghiệp

- Điều khiển và tự động hóa

7510301

A00, A01,

A04, D01

120 3,5 18 15
16

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựngchuyên ngành

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

7510102

A00, A01,

A04, C01

120 3,5 18 15
17

Công nghệ kỹ thuật hoá học,

3 chuyên ngành

- Công nghệ kỹ thuật hoá học

- Công nghệ hóa dầu

- Công nghệ môi trường

7510401

A00, A01,

A06, B00

120 3,5 18 15
18

Công nghệ thực phẩm,

2 chuyên ngành

- Công nghệ thực phẩm

- Quản lý chất lượng thực phẩm

7540101

A00, B00,

B02, C08

120 3,5 18 15
19

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 15
20

Quản trị khách sạn, 2 chuyên ngành

- Quản trị khách sạn

- Quản trị Nhà hàng-Khách sạn

7810201

A00, C00,

C20, D01

120 3,5 18 15
21

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

7810202

A00, C00,

C01, D01

120 3,5 18 15
22

Dược học

7720201

B00, B08,

B02, C08

176 5 24 21
23

Điều dưỡng

7720301

B00, B08,

B02, C08

144 4 19.5 19
 

Ghi chú:

- Văn bằng tốt nghiệp: ngành Dược học cấp bằng Dược sĩ, tất cả các ngành còn lại cấp bằng Cử nhân theo đúng tên ngành. Chuyên ngành được ghi trong phụ lục văn bằng.

Tổ hợp xét tuyển

A00: Toán, Vật lý, Hóa học

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

C01: Ngữ văn, Toán, Vật lý

A02: Toán, Vật lí, Sinh học;

C04: Ngữ văn, Toán, Địa lý

A03: Toán, Vật lý, Lịch sử

C08: Ngữ văn, Hoá học, Sinh học

A04: Toán, Vật lý, Địa lý

C19: Ngữ văn, Lịch sử, GD công dân

A06: Toán, Hóa, Địa lý

C20: Ngữ văn, Địa lý, GD công dân

A10: Toán, Vật lý, GD công dân

D01: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

B00: Toán, Hoá học, Sinh học

D08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

B02: Toán, Sinh học, Địa lý

D09: Toán, Lịch sử, Tiếng Anh

B08: Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Điều phối viên tuyển sinh BVU tư vấn học sinh THPT đăng ký xét tuyển trực tuyến

 

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ

Trong thời gian giãn cách xã hội do dịch bệnh, thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến (xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp) và chịu trách nhiệm với các thông tin đăng ký của mình. Khi hết giãn cách, thí sinh nộp bản cứng qua đường bưu điện hoặc tại trường theo địa chỉ:
 Văn phòng Tuyển sinh BVU - 80 Trương Công Trương Công Định, Phường 3, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hồ sơ gồm có:

- Phiếu đăng ký xét tuyển, tải về từ https://bvu.edu.vn/bieu-mau-huong-dan

- 01 bản photo công chứng Học bạ THPT

- 01 bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT (thí sinh xét điểm thi tốt nghiệp).

- 01 bản photo công chứng Giấy chứng nhận/bằng tốt nghiệp THPT

Hotline: 1900633069 - Zalo: 0359946868.

 

III. HỌC PHÍ, HỌC BỔNG, CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

1. Tổng số tín chỉ của chương trình chính khóa: tất cả các ngành là 120 tín chỉ. Riêng ngành Điều dưỡng là 144 tín chỉ, ngành Dược học là 176 tín chỉ. 

2. Học phí: 

Học phí: theo số tín chỉ mà sinh viên đăng ký trong học kỳ.

Đinh mức 680.000 đồng/tín chỉ cho tất cả các ngành. Riêng ngành Điều dưỡng 875.000 đồng/tín chỉ, ngành Dược học 980.000 đồng/tín chỉ. Định mức này cố định trong toàn khóa học.

Khi nhập học, Tân Sinh viên được giãn nộp học phí học kỳ 1 thành 2 lần.

Nhà trường hỗ trợ tín dụng sinh viên để đóng học phí trong năm học không có lãi suất.

3. Học bổng: Năm 2021, BVU dành 10 tỷ đồng để trao tặng học bổng gồm:

Stt Loại học bổng Tiêu chí Số lượng (suất) Trị giá/Ghi chú
1 Học bổng nhập học sớm Thí sinh đăng ký xét tuyển học bạ trước 30/4/2021 và nhập học trước 30/7/2021 100 3 triệu/suất (áp dụng cho 100 thí sinh đầu tiên)
2 Học bổng kết nối các trường THPT HS lớp 12 năm học 2020-2021 các trường THPT tại BR-VT và các tỉnh đã ký kết hợp tác với BVU, nhập học theo điểm xét học bạ (xét từ cao xuống theo từng trường) 200 1 -3 triệu/suất
3 Học bổng phát triển tài năng Sinh viên thủ khoa BVU (có điểm xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT cao nhất) 1 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên đoạt giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia; giải Nhất cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT 10 100% học phí toàn khóa, duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên đoạt giải Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh các môn KHTN, KHXH bậc THPT 30 100% học phí năm nhất; duy trì học kỳ sau nếu ĐTB chung học kỳ trước >=8,0
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=27 hoặc xét học bạ >=28 100 100% học phí học kỳ 1
Sinh viên có điểm thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp xét tuyển >=26 hoặc xét học bạ >=27 300 50% học phí học kỳ 1
4 Học bổng toả sáng năng khiếu Sinh viên đoạt giải cá nhân Nhất, Nhì Ba cấp tỉnh trở lên tại các cuộc thi âm nhạc, thể dục thể thao khi học THPT 50 Tương ứng 100%; 75%; 50% học phí học kỳ 1
5 Học bổng khuyến học, khuyến tài Xét và trao từng học kỳ theo kết quả học tập, rèn luyện, hoàn cảnh gia đình của sinh viên Theo quy định của BVU 3 - 5 tỷ đồng/năm
6 Học bổng doanh nghiệp Xét và trao từng học kỳ, toàn khóa học 20 Trên 1 tỷ đồng/năm

Campus mới của BVU – một Resort đại học đẹp và hiện đại bậc nhất

 

Khi trở thành sinh viên BVU, bạn được hỗ trợ như thế nào?

- Thời gian đào tạo 3,5 năm; học phí cố định trong suốt khóa học.

- Học tập tại cơ sở đào tạo đại học đẹp và hiện đai bậc nhất.

- BVU hỗ trợ tín dụng sinh viên lãi suất 0%: Sau khi phụ huynh được hướng dẫn làm thủ tục đăng ký mở thẻ tín dụng tại ngân hàng MSB, thí sinh trúng tuyển có thể nhập học ngay bằng số tiền có trong thẻ. Khoản phí này được trả góp trong 12 tháng, thủ tục nhanh gọn tối đa 48 giờ, phụ huynh không cần có tài sản thế chấp, không cần chứng minh thu nhập. Hạn mức vay lãi suất 0% cho gói học phí lên đến 500 triệu đồng. Chi tiết vui lòng liên hệ Ms Chúc - 0971035065 để được hỗ trợ.

- Nhiều cơ hội nhận học bổng rất có giá trị trong các gói học bổng 10 tỷ đồng trong năm học 2021 -2022.

- Sinh viên thuộc diện chính sách được hưởng chế độ miễn giảm học phí theo quy định của Nhà nước.

- Được xét cấp kinh phí để nghiên cứu, triển khai các đề tài khoa học có tính sáng tạo và khả thi cao.

- Được thực tập và có cơ hội làm việc ngay sau khi tốt nghiệp tại hơn 350 doanh nghiệp đã hợp tác với BVU./.

 

Đăng ký ngay

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC