Tra cứu tạp chí khoa học trong danh mục ISI và Scopus

Lượt xem: 2102

Ngày đăng: 10/04/2019

Để phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học của cán bộ - giảng viên và học viên - sinh viên của nhà trường, Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế xin trân trọng giới thiệu địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI và danh sách các tạp chí khoa học thuộc danh mục Scopus.
1. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục SCI (Science Citation Index)
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=K
2. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc danh mục SCIE (Science Citation Index Expanded)
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=D
3. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc nhóm Khoa học Xã hội SSCI (Social Sciences Citation Index)
http://www.thomsonscientific.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=J
4. Địa chỉ tra cứu trực tuyến các tạp chí khoa học thuộc nhóm Nghệ thuật và Nhân văn A&HCI (Arts and Humanities Citation Index)
http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=H
5. Địa chỉ tra cứu trực tuyến tất cả các tạp chí khoa học thuộc danh mục ISI
http://www.isi-thonsomreuters.org/au.php

http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/

6. Địa chỉ tra cứu các tạp chí thuộc danh mục Scopus (http://www.scimagojr.com/)
https://www.scopus.com/sources?sortField=metric&metricName=RP&sortDirection=ASC&offset=1&displayAll=false&sortPerformedState=f&origin=sourceSearch&sortDirectionMOne=DESC&sortDirectionMTwo=DESC&sortDirectionMThree=&metricDisplayIndex=1&scint=1&menu=search&tablin=&searchWithinResultsDefault=t&searchString=&searchOA=&typeFilter=d_j_p_k&subscriptionFilter=s_u&filterActTriggered=f&tabName=searchSources&searchTerms

                                                                                                            Nguồn: ĐH Thái Nguyên

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC