Thông báo điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NVBS ĐH CĐ năm 2016 - Đính kèm quyết định, danh sách trúng tuyển

Lượt xem: 438

Ngày đăng: 15/08/2016

Quyết định 124 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả bậc THPT đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 143 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả bậc THPT đợt 2 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 144 - ĐH CQ xét tuyển theo kết quả thi THPT QG đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Quyết định 145 - ĐH CQ đợt 1 năm 2016

Danh sách đính kèm

Thông báo điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NVBS ĐH CĐ năm 2016 - Đính kèm quyết định, danh sách trúng tuyển