Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Lượt xem: 1575

Ngày đăng: 17/06/2022

SỨ MỆNH

Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu là Trường đại học định hướng ứng dụng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước thông qua việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trên cơ sở liên kết chiến lược giữa Nhà trường với doanh nghiệp cùng các tổ chức trong nước và Quốc tế, giữa đào tạo với sản xuất và dịch vụ.

TẦM NHÌN

Đến năm 2030, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ trở thành một Trường đại học có thứ hạng cao trong nước và Quốc tế, là một địa chỉ đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ có uy tín ở nhiều lĩnh vực, khai thác tối ưu các thế mạnh về Kinh tế biển và Quốc tế hóa đảm bảo tính hội nhập quốc tế và sự phát triển bền vững.

MỤC TIÊU

a) Mục tiêu chung
Trở thành Trường đại học ứng dụng có uy tín trong nước và quốc tế, đạt các chuẩn kiểm định chất lượng của Ngành và Cơ sở đào tạo ở cấp quốc gia và quốc tế, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thực tế của thị trường lao động trong thời đại mới.

b)Mục tiêu đào tạo
Người học Trường đại học Bà Rịa - Vũng Tàu được học tập trong môi trường giáo dục mở hiện đại, có sự gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và xu hướng thị trường lao động; tốt nghiệp ra trường với khát vọng sáng tạo và khởi nghiệp; tự tin, chủ động tham gia vào thị trường lao động trong nước và hội nhập quốc tế.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nhà trường xác định chất lượng và hiệu quả đào tạo là giá trị hàng đầu, là nguyên tắc và định hướng cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng; là yếu tố quyết định cho sự mở rộng hợp tác, cạnh tranh và phát triển của Nhà trường.

Cơ hội việc làm cao cho Người học sau khi tốt nghiệp là một trong những giá trị cốt lõi mà Nhà trường theo đuổi. Người học do Trường đào tạo phải được trang bị những năng lực hiện đại nhất và phù hợp nhất nhằm đáp ứng các nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, công nghệ, quốc phòng - an ninh…, phù hợp với nhu cầu về nguồn lực lao động của đất nước và quốc tế.

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Triết lý giáo dục "Nhân bản", xây dựng thế hệ Người học thời đại mới hội tụ đủ các tố chất của 5 H: Heart - Biết yêu thương, Head - Có trí tuệ, Hand - Biết làm việc, Health - Có sức khỏe, Human - Trở thành con người hoàn thiện đầy nhân bản.