Sinh viên BVU nhận học bổng từ tổ chức KOCHAM (Hàn Quốc)

Lượt xem: 1621

Ngày đăng: 29/10/2020

 

(English below)

Với mong muốn khuyến khích và hỗ trợ cho các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học ngành Hàn Quốc tại các trường Đại học, bắt đầu từ năm 2018, KOCHAM đã lập nên Dự án học bổng cho sinh viên ngành Hàn Quốc học. Ngày 28/10, hai bạn Nguyễn Đức Vạn, sinh viên năm 4 và Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh viên năm 3 chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Khoa Ngoại ngữ và Khoa học xã hội BVU đã được nhận học bổng Kocham - Hàn Quốc. Đây là 2 trong số 24 sinh viên ngành Hàn Quốc học của 6 trường Đại học khu vực phía Nam được nhận học bổng đợt này. Mỗi sinh viên nhận suất học bổng trị giá 5 triệu đồng. Học bổng này chính là nguồn động viên rất lớn giúp các bạn sinh viên nỗ lực và cố gắng hơn nữa để đạt được những kết quả cao hơn trong học tập và rèn luyện.

BVU students receive KOCHARM scholarship

With the desire to encourage and support disadvantaged students who are studying Korean majors at BVU, starting from 2018, KOCHAM has established the Scholarship Project for Korean students majoring in Korean language. On October 28, two students named, Nguyen Duc Van, a 4th year student, and Nguyen Thi My Hanh, a 3rd year student majoring in Korean Language, Faculty of Foreign Languages and Social Sciences at BVU were awarded a Kocham scholarship. These are 2 out of 24 students majoring in Korean studies from 6 universities in the South who received this scholarship. Each student receives a scholarship worth 5 million VND. This scholarship is a great encouragement to help students make efforts and try harder to achieve higher results in study and training.

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC