P2A Philippines Journey 11-20 November 2019

Lượt xem: 246

Ngày đăng: 20/09/2019

Start Date: 2019-11-11 00:00 - End Date: 2019-11-20 00:00

Close date for registration: 2019-11-05 00:00

Location: The Philippines

Lịch trình chương trình chi tiết, các em vui lòng xem poster dưới đây:

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Phòng KHCN-HTQT (Bộ phận HTQT)

SĐT: 0254 7305456 (3031)/ Email: phuongvtn@bvu.edu.vn (Ms.Phuong)

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC