Nghiệm thu giáo trình nội bộ và đề tài của sinh viên trong tháng 11/2021

Lượt xem: 203

Ngày đăng: 17/12/2021

Tiếp tục công tác tổ chức nghiệm thu cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt trong năm học 2020-2021, Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 01 giáo trình nội bộ và 02 đề tài do sinh viên thực hiện.

Các nội dung nghiệm thu trong tháng 11/2021 gồm:

  • Giáo trình nội bộ "Quản trị tài chính" do TS. Phạm Ngọc Khanh, Trưởng khoa Kinh tế - Luật - Logistics làm chủ biên;
  • Đề tài "Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ du lịch Phú Hải" do sinh viên Nguyễn Hòa Thuận, lớp DH17KT, ngành kế toán, khoa Kinh tế - Luật - Logistics làm chủ nhiệm. Hương dẫn khoa học: TS. Nguyễn Thị Đức Loan;
  • Đề tài "Các giải pháp hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng hóa và kiểm soát nội bộ hàng tồn kho tại công ty TNHH Hồng Thanh" do sinh viên Trần Thị Mỹ Linh, lớp DH17KC, ngành kế toán, khoa Kinh tế - Luật - Logistics làm chủ nhiệm. Hương dẫn khoa học: ThS. Nguyễn Thị Ánh Hoa.  

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu Giáo trình "Quản trị tài chính"

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài của sinh viên Nguyễn Hòa Thuận

Hình ảnh: Hội đồng nghiệm thu đề tài của sinh viên Trần Thị Mỹ Linh

Kết quả nghiệm thu của của các hội đồng như sau: Giáo trình "Quản trị tài chính" được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về sự nghiêm túc, chỉnh chu của chủ biên trong công tác biên soạn, giáo trình được hội đồng nhất trí thông qua; hội đồng nghiệm thu hai đề tài của sinh viên đã góp ý để hai chủ nhiệm đề tài bổ sung, chỉnh sửa thêm cho hai đề tài được hoàn chỉnh hơn, cả hai đề tài đều được hội đồng nghiệm thu thông qua với kết quả xếp loại khá.

                                                                                                          An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC