Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Cơ sở “Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giảng dạy tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu” của ThS. Hồ Thị Yến Ly và ThS. Đỗ Thị Bích Hồng

Lượt xem: 367

Ngày đăng: 01/03/2019

Ngày 28/02/2019, Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác quốc tế Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức buổi Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học: "Ứng dụng công nghệ 4.0 trong công tác giảng dạy tại trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu" do giảng viên cơ hữu Viện Quản lý – Kinh doanh là ThS. Hồ Thị Yến Ly – làm chủ nhiệm với sự phối hợp của ThS. Đỗ Thị Bích Hồng.

Đề tài nghiên cứu xuất phát từ nhu cầu thực tiễn hiện nay, cụ thể, để hòa nhập vào sự thay đổi và phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, các trường Đại học nói chung và trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng phải có cái nhìn tổng quan về thực trạng việc giảng dạy của Nhà trường có đáp ứng kịp thời với cuộc cách mạng này hay không. Đồng thời phải nhìn rõ những ưu điểm, nhược điểm cũng như khả năng tiếp cận phương pháp giảng dạy trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhóm tác giả đã giới thiệu về cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và tác động của nó đến giáo dục. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự cần thiết phải có những điều chỉnh mạnh mẽ và phù hợp để bắt kịp xu thế phát triển của công nghệ trong giáo dục, đặc biệt là giáo dục đại học. Cần tận dụng những ưu điểm của công nghệ 4.0 mang lại và đưa ra những phương án phù hợp nhằm tạo ra một nguồn lực có chất lượng cung ứng cho các doanh nghiệp bằng cách ứng dụng các mô hình giáo dục hiện đại, thay đổi mục tiêu đào tạo, nội dung đào tạo, đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất phù hợp để thích nghi với sự phát triển của công nghệ. Đề tài cũng nêu lên sự cần thiết phải đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy Đại học giúp nhà trường có biện pháp thay đổi chương trình và phương pháp giảng dạy.

Hội đồng nghiệm thu nhận xét vấn đề nghiên cứu của đề tài mang tính thực tiễn cao, cụ thể hướng đến việc đề xuất các giải pháp để có thể ứng dụng phương pháp giảng dạy phù hợp trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Trường ĐH Bà Rịa-Vũng Tàu. Tuy nhiên, hội đồng cũng nhận định giá trị khoa học của kết quả nghiên cứu còn chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế, những giải pháp đề xuất trong kết quả nghiên cứu mang tính chất chung, cần phải có kết quả nghiên cứu sâu hơn đối với từng nhóm giải pháp cụ thể. Nhóm tác giả cần bổ sung và hoàn chỉnh kết quả nghiên cứu thêm theo nhận xét của hội đồng nghiệm thu để đề tài có kết quả tốt hơn.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài đạt tiêu chuẩn cấp Trường. Đề tài được nghiệm thu và xếp loại khá.

An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC