Nghiệm thu 4 giáo trình nội bộ phục vụ giảng dạy các chuyên ngành CNKT Điện – Điện tử và ngành Ngôn ngữ Anh của BVU

Lượt xem: 253

Ngày đăng: 22/08/2019

Trong tháng 7 và 8/2019, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 4 giáo trình nội bộ bao gồm 2 giáo trình phục vụ giảng dạy thực hành chuyên ngành Điện – Điện tử và 2 giáo trình phục vụ giảng dạy chuyên ngành Ngôn ngữ Anh.

Các giáo trình được nghiệm thu bao gồm:

  • Giáo trình thực hành Vi xử lý. Chủ biên: TS. Lê Ngọc Trân, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Lưu Hoàng.
  • Giáo trình thực hành Điện cơ bản. Chủ biên: TS. Nguyễn Viễn Quốc, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Phan Thanh Hoàng Anh.
  • Giáo trình Biên dịch thương mại 1. Chủ biên: TS. Lê Lan Phương, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Hồ Thị Thanh Hiền, ThS. Hoàng Thị Thu, ThS. Huỳnh Thị Anh Trâm.
  • Giáo trình Phiên dịch thương mại 1. Chủ biên: TS. Lê Lan Phương, cán bộ phối hợp biên soạn: ThS. Nguyễn Thị Phương Anh, ThS. Trần Tấn Học, ThS. Phùng Thị Lam.

Tại các buổi họp nghiệm thu - Đại diện của các nhóm tác giả trình bày ngắn gọn mục đích, ý nghĩa cũng như nội dung cơ bản của giáo trình, các thành viên Hội đồng đã lần lượt nêu ý kiến nhận xét.

Các giáo trình được nhận xét đã có sự xây dựng về bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy, đáp ứng được yêu cầu của môn học. Tuy nhiên để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng đề nghị nhóm tác giả chỉnh sửa một số điểm trong giáo trình. Nhóm tác giả đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng cơ sở để hoàn chỉnh giáo trình ngày càng tốt hơn.

Kết luận buổi nghiệm thu, các Hội đồng đã đưa ra những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong giáo trình và tiến hành bỏ phiếu nhận xét phản biện, phiếu thẩm định. Kết quả, cả 4 giáo trình đều có kết quả đạt yêu cầu với 05/05 phiếu đồng ý nghiệm thu có sửa chữa.

Một số hình ảnh các buổi họp nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Thực hành Vi xử lý

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Thực hành Điện cơ bản

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Biên dịch thương mại 1

Hội đồng nghiệm thu Giáo trình Phiên dịch Thương mại 1

                                                                                                                     An Trần

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC