Lễ tốt nghiệp sinh viên Đại học tuyển sinh khóa 15 và các hệ Đào tạo khác

Lượt xem: 251

Ngày đăng: 12/08/2019

Lễ tốt nghiệp sinh viên Đại học tuyển sinh khóa 15 và các hệ Đào tạo khác

Thời gian: 8h00, ngày 22 tháng 08 năm 2019

Địa điểm: Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu