Khóa học " Tư duy chiến lược thời 4.0" cho Doanh nhân tỉnh BR-VT

Lượt xem: 296

Ngày đăng: 19/12/2019

Khóa học " Tư duy chiến lược thời 4.0" cho Doanh nhân tỉnh BR-VT

Thời gian: 8h, ngày 21-12-2019

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Diễn giả: Franco Grandolfi