Hội thảo Phát triển Sàn giao dịch công nghệ tại BRVT

Lượt xem: 70

Ngày đăng: 26/11/2019

Hội thảo Phát triển Sàn giao dịch công nghệ tại BRVT

Thời gian: 7h30, ngày 28/11/2019

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu, 80 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu

Đơn vị tổ chức: BVU và Cục phát triển Thị trường và doanh nghiệp KHCN,  Bộ Khoa học - Công nghệ

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu, giảng viên, sinh viên