Hội thảo giới thiệu học bổng Fulbright, Hoa Kỳ

Lượt xem: 217

Ngày đăng: 06/01/2020

Hội thảo giới thiệu học bổng Fulbright, Hoa Kỳ

Thời gian: 14h00, ngày 08/01/2020

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1, 80 Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu

Thành phần tham gia: Cán bộ, GV và SV nhà trường