Hội thảo chuyên đề " Viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế - ISI"

Lượt xem: 383

Ngày đăng: 11/09/2019

Hội thảo chuyên đề " Viết và công bố bài báo khoa học trên các tạp chí uy tín quốc tế - ISI"
Thời gian: 14 giờ 30, ngày 23/09/2019

Địa điểm: Hội trường cơ sở 1

Thành phần tham gia: Ban Giám hiệu; Lãnh đạo các đơn vị, Thầy/ cô giáo BVU.